Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vår verksamhet

Här hittar du information om Körsbärets förskolas verksamhet, vår vision, hur vi arbetar och hur vår organisation ser ut.

Vår vision

På förskolan Körsbäret är alla barn unika! Varje barn är vinnare.

Vårt arbetssätt

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära är viktiga utgångspunkter för oss på Förskolan Körsbäret. Vi har en tillåtande atmosfär med professionella vuxna som ser varje barn som unikt och som möter varje barn med respekt. Här ges alla möjlighet att växa till självständiga, reflekterande individer med kunskaper och färdigheter för livet. Vi ger barnen möjlighet att utvecklas och utmanas utifrån sina unika egenskaper och intressen. Vi lär genom att utforska, undersöka, förundras, fantisera, uppleva och få dra egna slutsatser enskilt och tillsammans med andra.

Vi arbetar utifrån läroplanen för förskolan (Lpfö/98-16). Där ligger fokus på det utforskande och rika barnet. Grundsynen är att varje barn är kompetent och har en lust att lära. Huvudaktörerna i vår verksamhet är barnen och därför erbjuds lustfyllda lärandesituationer utifrån deras genuina intressen. Genom att fokusera på barnens starka sidor stärks tilliten till den egna förmågan. På Förskolan Körsbäret har vi roligt tillsammans.

Under 2017/18 arbetar vi på Förskolan Körsbäret med ett gemensamt projektområde: Jag vill veta!  Ur detta projektområde växer olika projekt fram utifrån det barnen intresserat sig för. Skapande och olika uttryckssätt är något som ständigt är i fokus på förskolan. Vi tycker att det är av stor vikt att varje individ får möjlighet att utveckla sitt språk och sitt sätt att förmedla sig på, vare sig språket är musik, konst, drama eller det talade.

Våra pedagogiska ställningstaganden.

Tillsammans med alla kommunala förskolor i Norrtälje arbetar vi med att förbättra kvaliteten i fyra fokusområden: tillgängligt lärande, digitalt lärande, kollegialt lärande och ledarskap.

Organisation

Förskolan Körsbäret har fyra avdelningar; Blå, Gul, Grön och Röd. På Blå och Gul finns de yngre barnen, i åldern 1-3 år. Barn i åldern 3-5 år finns på Grön och Röd.
På avdelning Röd arbetar man med växelverkan inomhus och utomhus.
På varje avdelning bildar förskollärare och barnskötare ett arbetslag som verkar för barnens utveckling, omsorg och lärande. Arbetslagen samarbetar mycket och alla som jobbar hos oss känner alla barn. På Körsbäret finns en arbetslagsledare som ingår i en ledningsgrupp tillsammans med förskolechefen och arbetslagsledare från tre andra förskolor i Nordöstra förskoleområdet. På Körsbäret har vi ett ekonomibiträde som serverar mat. Vi har även en lokalvårdare som håller rent i våra lokaler. Våra lokaler är på cirka 940 kvadratmeter.

Senast ändrad: 2022-06-13
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.