Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Vår verksamhet

Här hittar du information om Herräng förskolas verksamhet, vår vision, hur vi arbetar och hur vår organisation ser ut.

Färgglatt barn uppburen i luften

Vår vision

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara trygg, lärorik och rolig. Alla barn blir vinnare.

Vårt arbetssätt

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära är viktiga utgångspunkter för oss på Herrängs förskola. Vi har en tillåtande atmosfär med professionella vuxna som möter varje barn och dess förutsättningar. Här ges alla möjlighet att växa till självständiga individer med kunskaper och färdigheter för livet. Vi lär genom att försöka, undersöka, förundras, fantisera, uppleva och få dra egna slutsatser, enskilt och tillsammans med andra.

Vi arbetar utifrån dokumentet Pedagogisk plattform Lpfö/98 som utgår från våra olika styrdokument. Där ligger fokus på det utforskande och rika barnet. Grundsynen är att varje barn är kompetent. Barnens tankar, funderingar och teorier är viktiga och utgör grunden för vårt projektinriktade arbetssätt som just nu är "boken". I barnens arbete är inte produkten eller resultatet det viktigaste, utan processen och glädjen i själva arbetet.

Vårt mål är att vi tillsammans får nya erfarenheter och nya kunskaper, vidgar vår fantasi och kreativitet. Vilket vi hoppas ska leda till ökat självförtroende och bättre självkänsla.

Under 2017 fördjupar vi oss på Herrängs förskola på fyra målområden:

  • Normer och värden, Normkritiskt tänkande - Ett förhållningssätt där likabehandling och interkulturellt förhållningssätt är en självklarhet för alla pedagoger.
  • Pedagogisk dokumentation - Ökad kvalitet inom alla utvecklingsområden eftersom alla pedagoger kommer att ännu mer arbeta utifrån våra styrdokument. Man kommer att lättare se den röda tråden i SKA-arbetet.
  • Språk och kommunikation - Att pedagogerna ska kunna se fler möjligheter till samspel, kommunikation, i den fysiska miljön. Samverka mellan hem och förskolan för att kunna stödja barns lärande och utveckling på och av flera språk.
  • Naturvetenskap och teknik - Att pedagogerna använder närmiljön mer medvetet för barnens utveckling och lärande och synliggör det för alla som inkluderas i förskolan. Att förskolegården blir mer medvetet utformad för utforskande och lek.

Organisation

Herrängs förskola har två avdelningar; Månen och Solen. På Solen finns de yngre barnen och på Månen går de äldre barnen På varje avdelning bildar förskollärare, bildpedagog och barnskötare ett arbetslag som verkar för barnens utveckling, omsorg och lärande. De två arbetslagen samarbetar mycket och alla som jobbar hos oss känner alla barn.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.