Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Vår verksamhet

Här hittar du information om Håsta förskolas verksamhet, vår vision, hur vi arbetar och hur vår organisation ser ut.

Håsta förskola

Vår vision

Håsta förskola är en verksamhet där lärande och omsorg går hand i hand i en rolig och lärorik miljö. Vi bidrar till ditt barns livslånga lärande. 

Vårt arbetssätt

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära är viktiga utgångspunkter för oss på Håsta förskola. Vi har en tillåtande atmosfär med professionella pedagoger som möter varje barn med dess förutsättningar. Här ges alla möjlighet att växa till självständiga individer med kunskaper och färdigheter för livet. Vi lär genom att försöka, undersöka, förundras, fantisera, uppleva och få dra egna slutsatser enskilt och tillsammans med andra.

Vi arbetar utifrån läroplanen för förskolan (Lpfö/98-10). Där ligger fokus på det utforskande och rika barnet. Barnsynen utgår från att varje barn är kompetent. Genom att fokusera på barns starka sidor läggs grunden till självtillit. Vi arbetar mycket med värdegrund och lägger stor vikt vid barnens språkutveckling. Vi arbetar med projekt i små grupper som ändras efter barnens intressen. Vi går till Bålbrohallen för att ha gymnastik och till Arkadien för att åka skridskor. Till skogen går vi minst en gång i veckan.

Tillsammans med alla kommunala förskolor i Norrtälje arbetar vi med utvecklingsfrågor som pedagogisk dokumentation, IKT och kvalitetsarbete. Vi har också ambassadörer för att utveckla arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 

Organisation

Håsta förskola har två avdelningar; Trumman och Kastanjetten. Trumman har barn i åldrarna 1 – 3 år och Kastanjettens barn är 3 – 5 år. På båda avdelningarna bildar förskollärare och barnskötare arbetslag som verkar för barns utveckling, omsorg och lärande. Arbetslagen samarbetar mycket och alla som jobbar hos oss känner alla barn.  

I Rimbo västra förskoleområde som består av fem förskolor, finns en ledningsgrupp som består av en arbetslagsledare, en pedagogisk utvecklare och en förskolechef. Den pedagogiska utvecklaren har huvudansvar för det pedagogiska arbetet och arbetslagsledaren ansvar för den dagliga verksamheten med personal, ekonomi och information. Förskolechefen har det övergripande ansvaret för förskolornas verksamhet, samt för arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 

 

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.