Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Ring oss på 0176 710 00
Ring oss på 0176 710 00
Göm

Vår verksamhet

Här hittar du information om Gottsta förskolas verksamhet, vår vision, hur vi arbetar och hur vår organisation ser ut.

Vår vision

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara trygg, lärorik och rolig. Alla barn blir vinnare.

Vårt arbetssätt

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära är viktiga utgångspunkter för oss på Gottsta förskola. Vi har en tillåtande atmosfär med professionella vuxna som möter varje barn och dess förutsättningar. Ett vänligt och respektfullt bemötande är viktigt för oss. Här ges alla möjlighet att växa till självständiga individer med kunskaper och färdigheter för livet. Vi lär genom att försöka, undersöka, förundras, fantisera, uppleva och få dra egna slutsatser enskilt och tillsammans med andra.

Vi arbetar utifrån dokumentet Pedagogisk plattform Lpfö/98-10 som utgår från våra olika styrdokument. Där ligger fokus på det utforskande och rika barnet. Grundsynen är att varje barn är kompetent. Barnens tankar, funderingar och teorier är viktiga och utgör grunden för vårt projektinriktade arbetssätt som just nu är "boken". I barnens arbete är inte produkten eller resultatet det viktigaste, utan processen och glädjen i själva arbetet.

Vårt mål är att vi tillsammans får nya erfarenheter och nya kunskaper, vidgar vår fantasi och kreativitet. Vilket vi hoppas ska leda till ökat självförtroende och bättre självkänsla.

Under 2017 fördjupar vi oss på Gottsta förskola på tre målområden:

  • Pedagogisk dokumentation - Ökad kvalitet inom alla utvecklingsområden eftersom alla pedagoger kommer att ännu mer arbeta utifrån våra styrdokument. Man kommer att lättare se den röda tråden i SKA-arbetet.
  • Normkritiskt tänkande - Ett förhållningssätt där likabehandling och interkulturellt förhållningssätt är en självklarhet för alla pedagoger.
  • Digital teknik - Att alla pedagoger och barn ska vara väl förtrogna med användningen av de digitala verktygen. Att alla pedagoger använder sig av de digitala verktygen på utvecklingssamtal.

Organisation

Gottsta förskola har fyra avdelningar; Kotten, Kulan, Klotet och Kometen. På Kotten och Kulan finns de yngre barnen, i åldern 1-3 år. Barn i åldern 3-5 år finns på Klotet och Kometen. På varje avdelning bildar förskollärare och barnskötare ett arbetslag som verkar för barnens utveckling, omsorg och lärande. Arbetslagen samarbetar mycket och alla som jobbar hos oss känner alla barn. På Gottsta förskola finns en arbetslagsledare och denna ingår i en ledningsgrupp tillsammans med förskolechefen och arbetslagsledare från de övriga förskolorna i området. På Gottsta har vi ett ekonomibiträde som serverar mat och en lokalvårdare som håller rent i våra lokaler.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.