Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vår verksamhet

Skollagen, Förskolans läroplan och kommunala styrdokument ligger till grund för vår verksamhet. Barn är individer med egna rättigheter och förskolan är deras arena.

Vår utbildning/undervisning ska vara trygg, rolig och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande
Vi lägger stor vikt på samarbete: vårdnadshavare, barn och pedagoger.

På Gottsta förskola möts ni av engagerade pedagoger med ett inkluderande förhållningsätt.
Vi arbetar aktivt med värdegrunden  så att alla ska känna sig trygga och bli respekterade för den de är.
Vi har en tillåtande atmosfär med professionella pedagoger som möter varje barn med dess förutsättningar. Här ges alla möjlighet att växa till självständiga individer med kunskaper och färdigheter för livet. Vi lär genom att försöka, undersöka, förundras, fantisera, uppleva och få dra egna slutsatser, enskilt och tillsammans med andra.
Vi delar in barngruppen i mindre grupper, där vi tillsammans får nya erfarenheter, nya kunskaper, vidgar vår fantasi och kreativitet.

Vårt fokus ligger på det utforskande och rika barnet. Grundsynen är att varje barn är kompetent. Barnens tankar, funderingar och teorier är viktiga och utgör grunden för vår utbildning/undervisning. I barnens arbete är inte produkten eller resultatet det viktigaste, utan processen och glädjen i själva arbetet.

Vi delar in året i olika fokusområden utifrån förskolan läroplan Lpfö 18.
Läroplan för förskolan

 Vi synliggör utbildningen/undervisningen kontinuerligt mot de olika målen i läroplanen. Under år 19/20 lyfter vi fram lekens centrala plats i utbildningen.

Här ser du vårt pedagogiska årshjul:

        imagevjjls.png

Organisation

Gottstas förskola har fyra avdelningar; Karlavagnen 1-2 år, Klotet 2-4 år, Kometen 2-4 år och Kosmos 5 år.
På varje avdelning bildar förskollärare och barnskötare ett arbetslag som verkar för barnens utveckling, omsorg och lärande. Avdelningarna samarbetar och alla som arbetar hos oss känner alla barn.
På Gottsta förskola finns en arbetslagsledare som har ett nära samarbete med rektor.

På förskolan jobbar ett ekonomibiträde i köket, som serverar mat och en lokalvårdare som ser till att det är rent i våra lokaler.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.