Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Våra mål och hur vi når dem

Vår verksamhet regleras av en rad styrdokument som tagits fram på internationell, nationell och lokal nivå. I dem kan vi finna både inspiration, kunskap, utmaning och tydliga krav.

Styrdokument

FN:s barnkonvention Förenta Nationerna antog 1989 en konvention om barnens rättigheter. I den finns en universell definition om vilka rättigheter alla barn har och den är en del av den internationella folkrätten. Alla övriga styrdokument för förskolan grundar sig i denna konvention, läs gärna mer på UNICEFs webbplats.

Skollagen Skollagen (2010:800) är stiftad av riksdagen och innehåller de grundläggande bestämmelserna om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Lagen anger vilka uppgifter förskoleverksamheten har och vilka grundläggande krav som ställs på kvalitet, bland annat gruppstorlek, personalens kompetens och lokaler.  Läs gärna mer i Skollagen.

Läroplan för förskolan (Lpfö 98/16) I läroplanen för förskolan beskrivs vårt uppdrag och vilka mål vi ska sträva mot. Där kan man till exempel läsa att "förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar". Läroplanen gäller för alla förskolor i Sverige. Läs mer i Läroplan för förskolan, som du hittar på Skolverkets webbplats.

Norrtälje kommuns verksamhetsplan Kommunfullmäktige beslutar varje år om en "barnpeng" som ska finansiera förskolans verksamhet. Den redovisas i Norrtälje kommuns verksamhetsplan och där finns även de mål som kommunfullmäktige vill att förskolorna ska arbeta mot.

Vegas egna mål

Vega kommer att starta sin verksamhet under våren. Arbetet med att utforma egna mål och utvecklingsområden kommer att tas fram på sikt.

 

 

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.