Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vår verksamhet

Förskolans läroplan och kommunala styrdokument ligger till grund för vår verksamhet. Barn är individer med egna rättigheter och förskolan är deras arena. Vi erbjuder en mångfald av material, uttryckssätt och pedagogiska metoder för att alla ska ges möjlighet att utvecklas och lära utifrån sina förutsättningar.

Bygglek på Vega förskola

På Förskolan Vega använder vi många olika estetiska uttrycksformer och kulturen står i fokus. Vi har ett projektinriktat arbetssätt där barnen är medskapare för att utveckla, utmana och fördjupa varje barns lärande. Undervisningen ska präglas av mångfald, demokrati, kreativitet och glädje.

Förskolan Vega har tre grundstenar som utbildningen kommer att byggas kring:

  • Kultur
  • Digital kompetens
  • Barnkonventionen

Kultur innebär för oss möjlighet att få möta många olika estetiska uttrycksformer som exempelvis, drama, musik, dans, litteratur och skapande. Vi är alla olika och sätten att lära och kommunicera skiljer sig åt. Vi vill skapa förutsättningar för varje barn att upptäcka och erövra alla sina språk samt att få använda sina olika sinnen.

Digital kompetens är i grunden en demokratifråga. Den digitala världen växer och blir en allt mer betydande del av vår omvärld. Vi vill ge våra barn en första förståelse för hur digitaliseringen påverkar våra liv och den värld vi lever i, för att de själva ska ha möjlighet att påverka.

Barnkonventionen slår fast att barn är individer med egna rättigheter. Den bygger på fyra principer som vi aktivt har tagit ställning för:

1. Alla barn har samma rättigheter och lika värde.

2. Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.

3. Alla barn har rätt till liv och utveckling.

4. Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Norrtälje kommun är ett finskt förvaltningsområde. Det innebär att sverigefinnar i kommunen har särskilda rättigheter enligt minoritetslagen. På förskolan Vega planerar vi för att delar av verksamheten ska kunna bedrivas på finska med hjälp av finskspråkig personal.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.