Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vår verksamhet

Här hittar du information om Blåklintens förskolas verksamhet, vår vision, hur vi arbetar samt hur vår organisation ser ut.

Vår vision

Vi vill erbjuda en verksamhet där barnen får möjlighet att utveckla sin identitet samtidigt som de är delaktiga i den gemenskap förskolan erbjuder genom olika relationer. Tillsammans med andra barn och pedagoger vill vi att de ska uppleva en givande vardag hos oss som är fylld av glädje, utforskande, omsorg, lek och möjlighet till många lärandesituationer.

På vår förskola har vi arbetat fram värdeord som ska genomsyra hela verksamheten och "kännas" när man kliver in hos oss. Blåklintens värdeord är Inspirerande, Mångfald och Inflytande.

Inspirerande betyder för oss att någonting är inbjudande, glädjefyllt och stimulerande. Att mötas av en inspirerande verksamhet väcker nyfikenhet och kreativitet, vilket skapar goda förutsättningar för lek, utforskande och lärande.

Mångfald betyder för oss en variation av olikheter. Att låta olika uttryckssätt, inlärningsstilar och hemkulturer mötas och samspela i vår verksamhet ger ökad kunskap, förståelse och acceptans. Vi ser mångfald som något som berikar och lyfter fram olika perspektiv på hur man uppfattar sin omvärld.

Inflytande betyder för oss att bli lyssnad till, ha möjlighet att påverka och att ta ansvar. Det är grunden till det demokratiska samhället, där allas åsikter är av betydelse.

Vårt arbetssätt

På Blåklinten arbetar vi i olika projekt, med utgångspunkt i barnens intressen och funderingar. Vi använder pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att synliggöra de arbetsprocesser och den utveckling som sker i barngruppen. Vi ser barnen som kompetenta och tar deras tankar och frågor på allvar genom ett demokratiskt arbetssätt. Med barnens intressen som utgångspunkt formar vi en förskola som är meningsfull och lärorik för alla barn.

Barnen på våra förskolor har rätt att mötas med respekt. De ska få uppleva en trygg förskola med engagerade, medforskande och nyfikna pedagoger som utmanar barnens tankar och kunskap om världen. Barnen har rätt att få sin röst hörd och få vara en del av det samhälle vi lever i. Demokratiska värden genomsyrar vår verksamhet och barnen har rätt att få känna att de kan påverka sin vardag på förskolan. Omsorg, empati och glädje är viktiga delar barnen får uppleva men också lära sig att sprida till andra. På förskolan vill vi att barnen skapar sig en stark självkänsla men också glädjen i att få tillhöra en grupp, ett ”vi”.

Organisation

Vi tänker att det är lättast att möta barnens intressen och behov och utforma en miljö som ger lagom stora utmaningar när barn möts i jämn ålder. I så hög utsträckning som möjligt är barnen därför indelade på avdelningarna efter ålder. Barngrupperna ökar i storlek vartefter barnen växer och utifrån lokalernas möjligheter. På Blåklinten har vi fyra avdelningar. Lokalen är på cirka 600 kvadratmeter. För att alla barn ska få möjlighet att göra sin röst hörd och kunna påverka sin vardag utifrån sina önskemål delar vi dagligen upp barnen i mindre grupper, både ute och inne.

Senast ändrad: 2022-06-13
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.