Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vår verksamhet

Här hittar du information om Bålbro förskolas verksamhet, vår vision, hur vi arbetar och hur vår organisation ser ut.

Vår vision

Bålbro förskola strävar efter att alla barn ska känna en glädje i att komma till förskolan. Lek och lärande ska gå hand i hand och bilda en helhet i barnens vardag. Inlärning genom lek ger ett meningsfullt och bestående lärande.

Vårt arbetssätt

Vi är medforskande och nyfikna pedagoger som aktivt lyssnar på barnens tankar, funderingar och ställer öppna följdfrågor samt deltar i leken vilket ger förutsättningar för lärande. Tillsammans med barnen lär vi oss genom att försöka, undersöka, förundras, fantisera, uppleva och få dra egna slutsatser enskilt och i grupp.

Vi arbetar utifrån läroplanen för förskolan (Lpfö18). Fokus ligger på det utforskande och rika barnet. Grundsynen är att varje barn är kompetent. Genom att fokusera på barns starka sidor läggs grunden till självtillit.

Närheten till skogen ger oss rika möjligheter att utforska och lära om djur och natur. Vi arbetar projektinriktat och utgår alltid från barnens intressen och funderingar. Vi delar in barnen i mindre grupper så att alla barn kan vara med utifrån sina förutsättningar.

Tillsammans med alla kommunala förskolor i Norrtälje arbetar vi med utvecklingsfrågor som pedagogisk dokumentation, IKT och kvalitetsarbete. 

Organisation

På Bålbro förskola är pedagogerna indelade i tre mindre arbetslag. Arbetslaget består av förskollärare och barnskötare som tillsammans verkar för barnens utveckling, omsorg och lärande.

I Rimbo västra förskoleområde som består av fem förskolor, finns en ledningsgrupp som består av en arbetslagsledare, en biträdande rektor och en rektor. Arbetslagsledaren ansvar för den dagliga verksamheten med personal, ekonomi och information och rektorerna har det pedagogiska ansvaret samt det övergripande ansvaret för förskolornas verksamhet.

På varje förskola finns det en pedagogisk utvecklare som för ledningsgruppens beslut vidare och driver det pedagogiska utvecklingsarbetet vidare. Genom det utvecklas det pedagogiska arbetet likvärdigt på respektive förskola.

Till Förskola och annan pedagogisk verksamhet
Senast ändrad: 2022-05-17
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.