Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Stöd till barn i förskoleverksamheten

Ibland behöver ett barn extra stöd en kortare eller längre tid i förskolan. Det kan tillgodoses på flera sätt. Här kan du läsa mer.

Barn som äter mackor på trappen

Särskilt stöd

Alla barn ska få den stimulans de behöver för att utifrån sina egna förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt.  Alla barn behöver stöd i sin utveckling, men några barn kan behöva extra stöd under vissa perioder eller under hela förskoletiden. Det sker genom att förskolan eller familjedaghemmet anpassar sin verksamhet i de situationer som svårigheter kan uppstå, eller genom att innehållet i verksamheten utformas utifrån barnets behov.  Som vårdnadshavare behöver du medverka i förskolans/familjedaghemmets planering kring hur stödet ska utformas. 

Möjlighet till utökad tid i förskolan eller familjedaghemmet

Om ditt barn har behov av mer tid i förskola eller i familjedaghemmet, än vad du som vårdnadshavare har rätt till enligt reglerna, kan du ansöka om mer tid hos Barn- och utbildningskontoret. Skäl för utökad tid kan vara att barnet behöver ytterligare stöd i sin fysiska, psykiska eller sociala utveckling, eller att familjen behöver stöd. Du kan ansöka på blanketten Utökad tid i förskola

Du kan även kontakta vår elevhälsostrateg, Helena Walukiewicz om du har frågor. 
Telefon: 0176 - 747 05
E-post: helene.walukiewicz@norrtalje.se

Annat språk hemma - modersmål i förskolan

Många barn använder fler än ett språk dagligen. Förskolan ska stimulera och stödja barnets språkutveckling och möjligheter till att kommunicera. Förskolan ska medverka till att barn med ett annat modersmål får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. I förskolan handlar det om att ge barnet många möjligheter att använda alla sina språk dagligen.
I skriften Tusen språk, riktlinjer för modersmålsstöd i Norrtälje kommuns förskolor, kan du läsa mer om hur vi arbetar med modersmål. Riktlinjerna är framtagna 2017 i projektet Tusen färger – språk, interkulturalitet och normmedvetenhet i förskolan. 
Familjedaghemmet har inte samma krav att arbeta med modersmål som förskolan har. 

Här kan ni hitta material för kartläggning av barns språkdomäner och en handledning till hur kartläggningen ska användas.

Kartläggning språkdomäner.pdf

Handledning kartläggning av barns språkdomäner.pdf

Förskola på finska

Norrtälje kommun är ett finskt förvaltningsområde och det innebär att kommunen ska kunna erbjuda barn plats i en förskola där hela eller delar av utbildningen bedrivs på finska. För närvarande finns ingen sådan verksamhet i kommunen. En kartläggning har genomförts och visat att det inte finns behov av en sådan förskola för närvarande. Om du önskar finskspråkig verksamhet för ditt barn skriver du in ditt önskemål i rutan "övriga upplysningar" i e-tjänsten för vårdnadshavare när du ansöker om en plats.

Du kan även kontakta kommunens samordnare för finskt förvaltningsområde, Heli Kivimäki Hedin
telefon: 0176 747 16
E-post: heli.kivimaki@norrtalje.se 

 

 

Till Förskoleverksamhet
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.