Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Avgifter för förskola och familjedaghem

Enhetstaxa i förskola, fritidshem och familjedaghem från 1 januari 2019. Allmän förskola upp till 15 timmar per vecka fortfarande avgiftsfri.

Nya avgiftsnivåer

Den 1 januari 2019 höjdes avgiftsnivåerna för förskola, fritidshem och familjedaghem eftersom Skolverket höjt inkomsttaket för maxtaxa. Det nya inkomsttaket för maxtaxa blir 47 490 kronor. Det innebär att den högsta avgiftsnivån höjs från 1 382 kronor per barn till 1 425 kronor per barn. Enligt Barn och skolnämndens förslag, beslut fastställdes i Kommunfullmäktige 10 december 2018.

Enhetstaxa

Från 1 januari 2017 har Norrtälje kommun valt att införa enhetstaxa i förskola, fritidshem och familjedaghem, vilket innebär att du betalar lika mycket oavsett hur många timmar per vecka barnet går på förskola. Men du som har barn som är 3 - 6 år kan fortfarande ha ditt barn på förskola upp till 15 timmar per vecka avgiftsfritt, läs mer om Allmän förskola nedan.

Barnomsorgsavgifter

Familjedaghem barn 1-6 år (jan-dec)

  Avgiftstak **     Maxavgift    
Yngsta barnet               3 % 1 425 kr/mån
Näst yngsta barnet 2 %    950 kr/mån
Nästkommande barn 1 %    475 kr/mån
Från fjärde barnet 0 %        0 kr/mån

Förskola barn 1-3 år (jan-dec)

  Avgiftstak **     Maxavgift    
Yngsta barnet               3 % 1 425 kr/mån
Näst yngsta barnet 2 %    950 kr/mån
Nästkommande barn 1 %    475 kr/mån
Från fjärde barnet 0 %        0 kr/mån

Förskola barn 3-6 år 0-15 timmar/vecka (september - maj) *

Avgiftsfritt.

Förskola barn 3-6 år från 16 timmar/vecka (september - maj) *

  Avgiftstak **    Maxavgift kr   
Yngsta barnet                2%    950 kr/mån
Näst yngsta barnet 1% 475 kr/mån
Nästkommande barn 0%     0 kr/mån
Från fjärde barnet 0 %     0 kr/mån

Förskola barn 3-6 år (juni - augusti) *

  Avgiftstak **    Maxavgift   
Yngsta barnet                3 %  1 425 kr/mån
Näst yngsta barnet 2 %     950 kr/mån
Nästkommande barn 1 %     475 kr/mån
Från fjärde barnet 0 %         0 kr/mån

* Allmän förskola

Alla barn i åldern 3-6 år har rätt till avgiftsfri allmän förskola 15 timmar per vecka, under skolans läsår. Detta gäller från och med höstterminen det år barnet fyller tre år och gäller enbart för förskola, inte familjedaghem. Om du väljer att ha ditt barn fler än 15 timmar per vecka betalar du enhetstaxa för den del av tiden som överstiger de femton timmarna under skolans läsår. Under perioden juni-augusti görs inget avdrag, då betalar du hel avgift.

** Avgift

Alla som har barn placerade i Norrtälje kommuns förskoleverksamhet betalar en avgift. Avgiften är inkomstrelaterad, det betyder att hushållet betalar i förhållande till sin inkomst. Det finns en övre gräns för din avgift, som kallas maxtaxa. Inga extra kostnader tillkommer. Avgiften debiteras månadsvis 12 månader per år. Avgiften beräknas på bruttoinkomsten, dock max 47 490 kronor per månad. Avgiften faktureras en månad i efterskott.

 

Inkomst

När barnet har fått en plats ska du eller ni som vårdnadshavare alltid lämna inkomstuppgift. Vid ändrade inkomster, ändrade familjeförhållanden eller när kommunen ber om det, ska nya uppgifter lämnas. De inkomstuppgifter och arbetstider du lämnat kan kontrolleras med din arbetsgivare eller Skattemyndigheten, vilket innebär att din avgift kan justeras om de uppgifter du lämnat var felaktiga.

I vår guide kan du läsa om hur du gör.

Föräldraledig vårdnadshavare

Du kan ha ditt/dina äldre barn i förskola och pedagogisk omsorg även när du är föräldraledig med ett yngre syskon. 

Regler för placering i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Norrtälje kommun,

Uppsägning

Du betalar månadsavgiften 12 månader per år, tills du säger upp barnets plats. Uppsägningstiden är två månader. Eftersom ditt barn disponerar en plats under hela året, betalas avgiften även om barnet varit frånvarande på grund av ledighet eller sjukdom. Uppsägning ska göras via e-tjänsten för vårdnadshavare.

Växelvis boende

Om ditt barn bor växelvis hos dig och sin andra förälder får ni varsin faktura som grundar sig på den inkomst och det schema som var och en av er har lämnat in. Den sammanlagda avgiften för ert barn kan aldrig bli mer än högsta avgiften för en plats.

Till Förskoleverksamhet
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.