Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Chatta med oss
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Ring oss på 0176 710 00
Ring oss på 0176 710 00
Göm
Starta ny chatt

Nihad Bunar 22 januari 2016

Nyanlända elever, mottagande och inkludering. Antalet nyanlända elever i svenska skolor ökar - hur bör vi bäst möta och bemöta direktinkluderade elever? Hur gör du? Hur gör din skola? Vad visar forskning?

Nihad Bunar

Nihad Bunar

Föreläsningen är genomförd, här finner du Nihad Bunars presentation.

Föreläsningen byggde dels på en nyutkommen bok som sammanfattar resultaten av ett treårigt forskningsprojekt som har studerat mottagande och inkludering av nyanlända elever i skolans sociala och pedagogiska sammanhang. Föreläsningen byggde också på annan relevant svensk och internationell forskning och beprövade erfarenheter. Föreläsningen tog upp olika organisatoriska modeller som tillämpas för nyanlända barns mottagande i svenska kommuner och skolor, betydelsen av kartläggningen av elevernas tidigare kunskaper, metoder för studiehandledning på elevernas modersmål samt hur nyanlända föräldrar upplever mötet med den svenska skolan. Några rekommendationer på vad som utgör goda förutsättningar för mottagande och inkludering presenterades också.

Nihad Bunar är professor i barn- och ungdomsvetenskap på Stockholms universitet. Migration och utbildning är hans två huvudsakliga forskningsfält. Skolor i socialt utsatta och mångkulturella områden, valfrihetens mekanismer och konsekvenser och nyanlända elever utgör exempel på tre forskningsprojekt Nihad har arbetat med och publicerat sig inom, under de senaste åren. Han har genom åren också haft nära samverkan med statliga myndigheter som Skolverket, Skolinspektionen och Ungdomsstyrelsen, Kommunförbundet i Stockholms län och kommuner runt om i landet. Han har bland annat varit kommissionär i Malmös kommission för en socialt hållbar utveckling och är för närvarande huvudforskare knuten till utvecklingsområdet Barn och ungdomars uppväxtvillkor inom ramen för Stockholms kommission för en socialt hållbar utveckling. Nihad har också hållit flera hundra föreläsningar för lärare och rektorer runt om i landet och är även ofta anlitad som key-note speaker på internationella konferenser.

Seminariet genomfördes 22 januari 2016 klockan 08:45-12:00 i Roslagsskolans aula, Bältartorpsgatan 7 i Norrtälje.

Målgrupp: Lärare och skolledare från och med förskola till och med vuxenutbildning, eller du med en annan roll inom skolan och möter nyanlända barn och elever.

Seminariet är en fristående programpunkt i en heldag om nyanlända. Läs mer om hela dagen här.

Kontaktpersoner:

Charlotta Andersson, skolutvecklare
charlotta.andersson@norrtalje.se
0739 62 32 52 eller 0176 28 41 59

Jane Tuominen, skolutvecklare
jane.tuominen@norrtalje.se
0739 62 32 50 eller 0176 28 41 57

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.