Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Norrtälje kommuns förhållningssätt angående utlånade digitala enheter

I Norrtälje kommuns kommunala skolor används digitala enheter (Ipad och dator) som ett kursmaterial och är avsett att vara ett arbetsredskap i skolarbetet. Därför lånar Barn- och utbildningskontoret ut en personlig digital enhet till samtliga elever i årskurs 4-9 samt gymnasiet och tillhandahåller delade digitala enheter för årskurs F-3 under elevernas studietid.

Gemensamt för samtliga skolor är nedan förhållningssätt och hantering av digitala enheter:
Samhällets lagar gäller och läroplanens värdegrund agerar som norm. Det innebär att eleven ska respektera alla människors lika värde, använda ett vårdat språk samt värna om såväl sin egen som
andras integritet. Personangrepp är aldrig tillåtet.

Eleven ansvarar för:

  •  att den digitala enheten hanteras varsamt för att undvika skada samt stöld av enheten.
  • Medföljande skal/väska ska användas.
  •  Innehållet (dokument, bilder m.m.) i den digitala enheten.
  •  Att den digitala enheten används på ett ansvarsfullt sätt.
  • Att den digitala enheten återlämnas i gott skick vid avslutade studier.

Gemensam hantering av digitala enheter

I händelsen av att en digital enhet går sönder eller försvinner ska berörd elev kontakta sin mentor eller skolans IT-ansvarig snarast för vidare hantering av ärendet.
I de fall den digitala enheten går sönder eller försvinner till följd av oaktsamhet eller uppsåtligt handlande kan eleven komma att ställas ekonomiskt ansvarig.
Om en elev bryter mot gällande lag i sitt användande av en digital enhet eller tillfogar skolan skada genom uppsåtligt handlande eller oaktsamhet kan det leda till polisanmälan och efterföljande straffansvar för eleven.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.