Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Starta verksamhet för fotvård

I den här guiden får du information om vilka krav som gäller för att driva verksamhet för fotvård.

Steg i guiden:

Inredning

 • Handtvättställ med rinnande varmt och kallt vatten samt flytande tvål och engångshanddukar ska finnas i behandlingsrummet.
 • Diskbänk med dubbla vaskar, en för rengöring av redskap och en för smutsigt vatten, ska finnas i lokalen.
 • Vid behov ska det finnas steriliseringsutrustning.
 • Golv och väggar samt inredning ska vara lätta att rengöra.
 • Separat städutrymme med utslagsvask ska finnas.
 • Ventilationssystemet ska ha tillräckliga flöden.

Hygien vid behandling

 • Använd steril utrustning och sterila instrument vid behandlingar där man tränger igenom eller riskerar att tränga igenom huden.
 • Använd helst sterilt engångsmaterial.
 • Alla delar av arbetsverktyget som kommer i kontakt med kundens hud ska vara
  sterila om huden är skadad eller infekterad.
 • Fotfilar, tänger, borrar och andra arbetsverktyg som används flera gånger ska alltid rengöras, desinficeras och vid behov steriliseras efter varje kund.
 • Steril utrustning ska vara autoklaverad eller steriliserad och helst av engångstyp.
 • Före sterilisering ska utrustningen rengöras med varmt vatten och desinfektionsmedel.
 • Sterila/höggradigt rena verktyg ska förvaras i sterilförpackning eller motsvarande för att förhindra smittspridning.

Övriga hygienkrav

 • Tvätta och sprita händerna före och efter varje kund och mellan olika arbetsmoment. Använd flytande tvål och pappershanddukar.
 • Använd engångshandskar.
 • Använd separata arbetskläder som inte är för privat bruk.
 • Rena verktyg ska förvaras torrt, dammfritt och separat från använda redskap.
 • Det ska finnas gott om plats för att skilja på sterilt och icke sterilt samt för förvaring av instrument och material.
 • Fotkar ska förses med insatsskydd av engångsmaterial alternativt rengöras och desinficeras mellan varje kund.
 • Slipmaskin bör vara utrustad med ”damm- eller vattensug” som samlar upp sliprester.
 • Sterilisatorns funktion ska kontrolleras regelbundet med till exempel sporprovsplattor. Resultatet från kontrollen skall sparas och kunna visas upp vid tillsynsbesök.

Riskavfall

Stickande eller skärande avfall ska hanteras separat som riskavfall och förvaras i tättslutande behållare. Behållarna ska märkas med stickande/skärande och lämnas på avsedd plats.

Egenkontroll

Du ska ha en skriven plan med rutiner som förebygger sådana olägenheter för människors hälsa och miljö som din verksamhet kan orsaka. Du ska även dokumentera hur du undersöker och bedömer sådana risker. Titta gärna på Fotvårdsförbundets webbplats för mer information om egenkontroll. 

Nedanstående punkter är de viktigaste av de som ska ingå i egenkontrollplanen. Det kan även ingå fler punkter. Samtliga rutiner skall finnas nedskrivna och förvaras i lokalen.

 • Det ska finnas en förteckning över vem eller vilka som är ansvariga för verksamheten eller verksamhetens olika delar.
 • Det ska finnas rutiner för handhygien och alla övriga hygien- och rengöringsrutiner samt smittskydd i samband med behandlingen.
 • Det ska finnas rutiner för underhåll av inredning och utrustning.
 • Det ska finnas rutiner för funktionskontroll av utrustningen.
 • Det ska finnas rutiner för riskbedömning av hur patienter med sår och andra hudåkommor (till exempel psoriasis) ska bemötas.
 • Det ska finnas en förteckning på de kemiska produkter (rengöringsmedel, och liknande) som används. Förteckningen ska innehålla namn, omfattning och användning, information om farlighet och klassificering av de olika produkterna.
 • Det bör även finnas en förteckning över de kosmetiska och hygieniska produkter (oljor, hudkrämer, och liknande) som du använder eller säljer.
 • Samtliga rutiner ska finnas nedskrivna och förvaras i lokalen.
 • Alla kontroller som görs ska dokumenteras och kunna visas upp för tillsynsmyndigheten.
 • Om något händer som kan förorsaka olägenhet för människors hälsa eller miljön ska tillsynsmyndigheten underrättas.

Mer information

Telefon: 0176 710 00 (kontaktcenter).
E-post: bygg.miljonamnden@norrtalje.se

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.