Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Starta verksamhet för akupunktur, piercing och tatuering

I den här guiden får du  information om vilka krav som gäller för att driva verksamhet för akupunktur, piercing och tatuering.

Steg i guiden:

Inredning

 • Handtvättställ med rinnande varmt och kallt vatten samt flytande tvål och engångshanddukar ska finnas i behandlingslokalen.
 • Diskbänk för rengöring av instrument ska finnas i lokalen.
 • Vid behov ska det finnas steriliseringsutrustning. Utrustningen ska kontrolleras regelbundet

Sterilisering

 • Använd steril utrustning och sterila instrument vid behandlingar där man tränger
  igenom eller riskerar att tränga igenom huden. Använd helst sterilt engångsmaterial.
 • Alla delar av arbetsverktyget som kommer i kontakt med kundens hud ska vara sterila om huden är skadad eller infekterad.
 • Instrument för håltagning ska vara steriliserade.
 • Arbetsverktyg som används flera gånger ska steriliseras efter varje kund.
 • Steril utrustning ska vara autoklaverad eller steriliserad och helst av engångstyp.
 • Före sterilisering ska utrustningen rengöras med varmt vatten och desinfektionsmedel.
 • Sterila verktyg ska förvaras i sterilförpackning eller motsvarande.

Övriga hygienkrav

 • Tvätta eller sprita händerna före och efter varje kund och varje behandling.
 • Använd flytande tvål och pappershanddukar vid handtvätt.
 • Använd separata arbetskläder som inte är för privat bruk.
 • Om skyddshandskar används ska de vara av engångstyp.
 • Kundens hud ska desinficeras före behandling.
 • Använd engångshanddukar för att skydda dig och den som behandlas mot smitta.
 • Rengör behandlingsbrits eller dylikt efter varje kund, desinficera vid behov.
 • EU:s nickeldirektiv gäller för produkter som kommer i långvarig kontakt med huden, tex. läksmycken. Nickeldirektivet finns att läsa om i Kemikalieinspektionens författningssamling 1998:8, EU:s nickeldirektiv 10 kapitlet 9-11 §§.
 • Färglösningar och koppar för tillredning av färg skall vara sterila för varje kund.
 • Tatuera endast frisk hud.

Riskavfall

Stickande eller skärande avfall ska hanteras separat som riskavfall och förvaras i tättslutande behållare. Behållarna ska märkas med stickande/skärande och lämnas på avsedd plats.

Informera alltid kunden om:

 • Risken för infektioner.
 • Risken för nickelallergi.
 • Att det är svårt att i efterhand ta bort en tatuering och att plastikkirurgi måste bekostas av kunden själv.
 • Att tatuering inte bör ske vid vissa sjukdomstillstånd, till exempel vid eksem eller immunbrist.

Egenkontroll

Du ska ha en skriven plan med rutiner som förebygger sådana olägenheter för människors hälsa och miljö som din verksamhet kan orsaka. Du ska även dokumentera hur du undersöker och bedömer sådana risker.

Följande punkter är de viktigaste av de som ska ingå i egenkontrollplanen. Det kan även ingå fler punkter.

 • Det ska finnas en förteckning över vem eller vilka som är ansvariga för verksamheten
  eller verksamhetens olika delar.
 • Det ska finnas rutiner för rengöring.
 • Det ska finnas rutiner för underhåll av inredning och utrustning.
 • Det ska finnas rutiner för funktionskontroll av utrustningen.
 • Sterilisatorns funktion ska kontrolleras regelbundet med t.ex. sporprovsplattor. Resultatet från kontrollen ska sparas på verksamheten och kunna visas upp vid inspektion
 • Det ska finnas rutiner för riskbedömning av hur patienter med sår och andra hudåkommor
  (till exempel psoriasis) ska bemötas.
 • Det ska finnas rutiner för ålderskontroll för de verksamheter där det finns åldersgräns. Tatuering med mera.
 • Det ska finnas en förteckning på de kemiska produkter (rengöringsmedel, och liknande) som används. Förteckningen ska innehålla namn, omfattning och användning, information om farlighet och klassificering av de olika produkterna.
 • Det bör även finnas en förteckning över de kosmetiska och hygieniska produkter
  (oljor, hudkrämer, och liknande) som du använder eller säljer.
 • Samtliga rutiner ska finnas nedskrivna och förvaras i lokalen.
 • Alla kontroller som görs ska dokumenteras och kunna visas upp för tillsynsmyndigheten.
 • Om något händer som kan förorsaka olägenhet för människors hälsa eller miljön ska tillsynsmyndigheten underrättas.

Mer information

Telefon: 0176 710 00 (kontaktcenter).
E-post: bygg.miljonamnden@norrtalje.se

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.