Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Starta förskola, familjedaghem eller nattomsorg

I den här guiden har vi sammanställt vad du behöver veta när du ska söka tillstånd för att starta en fristående förskoleverksamhet.

Introduktion

Du har möjlighet att som fristående anordnare erbjuda förskoleverksamhet eller fritidshem i anslutning till förskola samt pedagogisk omsorg.

Pedagogisk omsorg kan exempelvis vara familjedaghem, nattomsorg eller flerfamiljssystem.

Som komplement till förskola och pedagogisk omsorg kan även öppen förskola, öppet fritidshem eller nattomsorg anordnas. 

Bra att veta

Barn- och skolnämnden behandlar ansökningar om godkännande som huvudman för fristående förskola och vissa fritidshem samt ansökningar om rätt till bidrag för annan fristående pedagogisk verksamhet, till exempel pedagogisk omsorg i form av så kallat familjedaghem eller nattomsorg. Beslut att godkänna ansökan fattas av Barn- och skolnämndens arbetsutskott. Beslut att inte godkänna ansökan fattas av Barn- och skolnämnden.

Familjedaghem eller flerfamiljssystem som anordnas på samma tider som förskola och fritidshem har öppet, kan enbart bedrivas i hemmiljö i Norrtälje kommun. Om verksamheten erbjuds under andra tider, så kallad nattomsorg kan den anordnas i lokal till exempel i en förskola.

Tänk på att

För att kunna bli godkänd som fristående huvudman måste du eller ditt bolag kunna styrka att ni har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för den verksamhet som ska bedrivas. 

Om du tänker starta förskola måste du också ha tillgång till  en lokal med godkänt bygglov. 

Om du tänker ansöka om start av fristående skola eller ett fritidshem i anslutning till en skola ska gör du detta hos Skolinspektionen.