Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sota själv

Som fastighetsägare kan du få tillstånd att själv sota din fastighets eldstad eller panna. I den här guiden beskriver vi vad du bör tänka på när du ansöker om egen sotning och vilka krav som gäller.

Steg i guiden:

Din ansökan

Din ansökan gäller endast för sotning. Brandskyddskontroll måste fortsättningsvis utföras av sotningsdistriktet med bestämda intervaller. Information om brandskyddskontroll finns i den här guidens sista steg.

Bilagor till ansökan

Följande bilagor ska du bifoga med din ansökan

1. Protokoll från brandskyddskontroll
Kopia av protokoll från den senaste brandskyddskontrollen för samtliga eldningsanläggningar i fastigheten. På protokollet ska finnas uppgift om intervall för sotning och brandskyddskontroll för din fastighet. Om uppgifterna saknas får du dem genom att kontakta skorstensfejarmästaren i det distrikt du bor. 
På vår karta kan du se hur distrikten är indelade

Södra sotningsdistriktet, telefon 0176 22 39 10
Norra sotningsdistriktet, telefon 0176 520 80

2. Intyg om åtgärdade brister
Om det finns anmärkningar på anläggning från brandskyddskontrollen ska du bifoga ett dokument som intygar att samtliga brister är åtgärdade. Om det finns anmärkningar på anläggning från brandskyddskontroll som inte har åtgärdats beviljar vi inget tillstånd för egen sotning. 

3. Bilagor vid ansökan med annan behörig sotare

  • Dokumentation på erforderlig yrkesutbildning
  • Företagets ansvarsförsäkring
  • Intyg från sotaren att den tar på sig att utföra arbetet

Tänk på detta

Tillstånd till egen sotning gäller normalt tillsvidare. Det är personligt, avser endast för sökt fastighet och upphör automatiskt vid ägarbyte.

Byggnad med tillstånd till egen sotning får inte hyras ut.

Vi kan återkalla tillståndet om det vid brandskyddskontroll eller tillsyn skulle visa sig att sotningen inte skett på ett sådant sätt att anläggningen är säker från brandskyddssynpunkt.

Vid egen sotning är du skyldig att sota anläggningarna enligt de intervaller som gäller för varje anläggning. Här finns information om de intervaller som gäller för sotning av olika anläggningar. 

Gör din ansökan

När du har bilagorna tillgängliga kan du göra din ansökan. Tänk på att uppgiften om tidsintervall för sotning och brandskyddskontroll för fastigheten ska framgå på protokollet från brandskyddskontrollen.

Ansök via e-tjänst
Ansök i första hand via vår e-tjänst för snabbast hantering. Du behöver då inte skriva ut någon blankett utan kan göra din ansökan direkt. Använd gärna PDF-format för bilagorna. Du måste ha e-legitimation för att göra din ansökan via e-tjänsten. Har du inte någon e-legitimation använder du blanketten som du hittar på samma sida som e-tjänsten.

När vi får din ansökan

När vi får in din ansökan gör vi en bedömning om vi kan medge egen sotning. Därefter skickar vi dig ett beslut. Om din ansökan är komplett kan du få ett beslut inom cirka 14 arbetsdagar. Vi tar inte betalt för att handlägga din ansökan.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.