Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Schakta eller fylla ut

I den här guiden går vi igenom vad du ska tänka på innan du ska schakta eller fylla.

Steg i guiden:

Start

Om du inom ett detaljplanerat område ska schakta eller fylla ut mark så att höjdläget för markytan avsevärt ändras, krävs ett marklov. Med avsevärd förändring menas att marknivån förändras mer än ca 50 cm. Utanför detaljplanerat område krävs normalt inte något tillstånd för schaktning eller fyllning av mark, undantag kan vara om din fastighet omfattas av strandskyddat område då det kan krävas en strandskyddsdispens för åtgärden.  På kartan här kan du se om du bor inom eller utom detaljplanerat område. Läs mer under guidning för strandskyddsdispens.

Avgift

En avgift tas ut vid prövningen av din ansökan. Vi tar även ut en avgift för det arbete vi har lagt ner om ditt ärende avslås, avvisas eller du själv återkallar det. Handläggningsavgiften för ansökan om lov som kommer in via e-tjänst är något lägre än om ansökan kommer in ”på vanligt vis” via en pappersblankett.

Handläggningstid

Handläggningstiden är normalt max 10 veckor från det att ansökan är komplett.  Vi får in många ansökningar på våren. Om det är möjligt så välj att ansöka en annan period.

Tänk på

Det är viktigt att du skickar med alla bilagor vi frågar efter för att vi ska kunna ta ett beslut i ditt ärende. Om du inte gör det kommer din ansökan att försenas eftersom du kommer behöva komplettera din anmälan.

Du får inte påbörja arbetet med sökt åtgärd förrän du har fått ett Startbesked från Bygg- och miljönämnden. Om dessa regler inte följs ska Bygg- och miljönämnden, enligt plan- och bygglagen, ta ut en byggsanktionsavgift som du måste betala. 

Bilagor som behövs i din ansökan

I din ansökan ska följande bilagor/ritningar bifogas:

Situationsplan i skala 1:400, 1:500 eller 1:1000, med uppgifter om:

  • vilken yta som avses att förändras och vilken höjdförändring som planeras,
  • Fastighetsbeteckning, samt väderstreck (norrpil),
  • Höjdkurvor/markplanering
  • Avstånd till fastighetsgränser,
  • Infarter och utfarter (för eventuell slambil),
  • Befintliga byggnader
  • Eventuella bryggor
  • Placering av eventuell avloppsanläggning
  • Marksektioner med redovisning av befintlig och ny marklinje med anslutning till fastighetsgräns. 

Ansökan och nästa steg

Ansök i första hand via vår e-tjänst för snabbast hantering. Du behöver då inte hämta några blanketter utan kan göra din ansökan direkt. Däremot behöver du förbereda de bilagor/ritningar som ska bifogas. Använd i första hand Adobe PDF-format för bilagorna.

Mer information om hur du går tillväga finns i e-tjänsten. I andra hand skriver du ut blanketten för ansökan som finns på samma sida som e-tjänsten, fyller i och skickar in tillsammans med bilagorna.

När ett ärende kommer in ska det först registreras. Därefter delas det ut till en handläggare. Handläggaren tittar igenom inkomna handlingar och skickar därefter ett meddelande till dig om eventuella kompletteringar eller andra upplysningar behöver skickas in.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.