Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Muddra

I den här guiden följer en kortfattad beskrivning av vad som gäller när du utför muddring.

Steg i guiden:

Gör så här

Välkommen att använda vår e-tjänster Deponering av muddermassor eller Strandskyddsdispens vid vattenverksamhet. Fyll i vald blankett, skriv ut och skicka till:

Bygg- och miljönämnden
Box 808
761 28 Norrtälje

Deponera muddermassor

Det är viktigt att du tidigt, i planerandet av en muddring, tänker på var du kan deponera de muddermassor som uppstår. Massorna ska placeras så att de inte förorenar mark, vattenområden eller grundvattnet. Om massorna ska deponeras nära stranden måste de placeras ovan det högsta förutsebara vattenståndet.

Att deponera muddermassor är anmälningspliktigt
Att deponera muddermassor upp till 1000 ton är anmälningspliktigt enligt miljöbalken och du ska skicka anmälan till Bygg och miljönämnden. Länk till anmälan finns i listan här intill. En avgift tas ut för handläggning av din anmälan.

Tänk på att dumpa eller deponera muddermassor i vattenområde är förbjudet inom svenskt sjöterritorium. Dispens kan dock sökas hos Länsstyrelsen.

För att kunna genomföra en vattenverksamhet nära land och deponera muddermassor nära stranden krävs ofta en strandskyddsdispens. Du hittar anmälan i listan här intill. En avgift tas ut för handläggning av din ansökan.

Tänk på att

Större vattenverksamheter kräver tillstånd som söks hos Mark- och miljödomstolen hos Nacka Tingsrätt. I samband med att du ansöker måste det ske i samråd med Länsstyrelsen och enskilda som kan bli berörda.

För de mindre vattenverksamheterna räcker det med en anmälan till Länsstyrelsen. Anmälan ska göras innan arbetet påbörjas. Läs mer på Länsstyrelsens hemsida.

Bra att veta

En vattenverksamhet kan vara anmälningspliktigt eller tillståndspliktigt enligt miljöbalken. Det är Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet för vattenverksamheter och de bevakar att allmänna eller enskilda intressen inte orsakar oacceptabla skador. Kommunen är endast remissinstans i dessa ärenden men är dock tillsynsmyndighet när det gäller deponeringen av muddermassor på land och strandskydd.

Introduktion

Arbeten i ett vattenområde, så som exempelvis byggande av pir, brygga eller muddring, kallas vattenverksamhet. En viktig förutsättning för att få genomföra en vattenverksamhet är att du äger vattenområdet eller har tillstånd från fastighetsägaren om att verksamheten får utföras.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.