Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Klaga på förskola eller skola

I den här guiden berättar vi om du hur gör om du har synpunkter eller klagomål på en kommunal förskola eller skola.

Steg i guiden:

Bra att veta

  • Det inkomna klagomålet och även det svar du får från barn- och utbildningskontoret registreras i vårt diarium. Om det inte finns något stöd i offentlighets- och sekretesslagen för att handlingen ska kunna hemlighållas är den offentlig. 
  • Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du möjlighet att anmäla kommunen till Skolinspektionen. 
  • Du kan välja att vara anonym, men då måste du vara medveten om att vi inte informerar dig om vad som händer med ditt klagomål eller hur vi följt upp det.

Gör så här

 1. Prata med den det berör på förskolan eller skolan
Om du har klagomål på verksamheten ska du i första hand vända dig till den skola eller förskola det berör. Det kan till exempel vara ditt barns klasslärare eller mentor på skolan, eller personal på förskolan.

2. Prata med den som är ansvarig på förskolan eller skolan
Om du upplever att du inte får respons i steg ett tar du kontakt med berörd rektor som har det övergripande ansvaret för verksamheten.

3. Om du upplever att du inte får gehör 
Om du inte upplever att du får gehör för ditt klagomål i steg ett eller två kan du göra en anmälan till oss på barn- och utbildningskontoret. Klagomål skickar du in under sidan Lämna in ditt klagomål.

4. Om du ändå inte är nöjd - anmälan till Skolinspektionen
Om du anser att Norrtälje kommun inte fullgör sitt uppdrag enligt lagar och förordningar och du inte är nöjd med kommunens hantering av ditt klagomål kan du göra en anmälan till Skolinspektionen.

Vad händer sen?

1. Ditt klagomål registreras.
Det inkomna klagomålet registreras och diarieförs. Saknas stöd i offentlighets- och sekretesslagen för att handlingen ska kunna hemlighållas är anmälan offentlig. Eventuella personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. Läs mer här

2. Vem handlägger ditt anmälan?
En bedömning görs av vem på förvaltningen som ska hantera anmälan. Vi återkopplar till dig att vi tagit emot klagomålet och vem som kommer att utreda anmälan.

3. Du får svar inom tio arbetsdagar
Handläggaren ger dig svar inom tio arbetsdagar. Ibland kan det ta längre tid att utreda ett klagomål. Om det händer meddelar vi dig detta.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.