Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Installera torr toalettlösning

I den här guiden går vi igenom hur du gör en anmälan om att själv ta hand om toalettavfallet genom att installera någon typ av torr toalettlösning.

Förberedelser

Du kan själv ta hand om ditt toalettavfall genom att installera en torrtoalett. Eftersom de flesta torrtoaletter kräver en latrinkompost, för kompostering av toalettavfallet, måste du komplettera toaletten med en godkänd latrinkompost. Är komposten eller toalettens avfallsbehållare tillräckligt stor kan du kompostera det nedbrytbara hushållsavfallet i samma behållare, det vill säga samkompostera. 

Innan du installerar en torrtoalett, och eventuell latrinkompost, ska du lämna in en anmälan till oss och vänta på ett beslut. I den här guidens sista steg kan du göra din anmälan.

Bra att veta

För att vi ska godkänna din torrtoalett ställs krav på hur avfallet från olika toalettkonstruktioner ska hanteras. I den här guidens sista steg finns ett faktablad som beskriver vilka krav som gäller.

Vänta med att installera toaletten och anordna eventuell latrinkompost tills du har fått ett beslut från Samhällsbyggnadskontoret.

Bilagor till anmälan om torrtoalett

Bilagor som ska bifogas beroende på val av anläggning:

Om anmälan avser en egen konstruktion av latrinkompost:

Bilaga - en skiss över komposten. På skissen ska även framgå:

 • kompostens mått
 • i vilket material komposten är utförd i,
 • hur botten, taket och ventilationen är konstruerad.

Om anmälan avser installation av en urinseparerande toalett:

Bilaga- en redovisning där det framgår:

 • vad urinen avses att samlas upp i,
 • hur urinen efter uppsamlingen kommer att omhändertas.

Om anmälan avser installation av en stor förmultningstoalett:

Bilaga - en skiss som visar:

 • utrymmet under toalettutrymmet, där avfallsbehållaren ska placeras,
 • om komposteringsprocessen ska fortgå året runt (ett krav vid permanentboende) ska det av skissen även
 • framgå hur utrymmet kan hållas uppvärmt eller hur behållaren kommer att isoleras.

Anmälan, handläggning och avgift

När vi får in din anmälan går en handläggare igenom den för att kontrollera att den är komplett. Är den inte komplett blir du uppmanad att lämna in de uppgifter eller bilagor som fattas. När din anmälan är komplett fattar handläggaren ett beslut som skickas till dig. Du får ett beslut inom ett par veckor efter att din anmälan är komplett. 

Handläggningsavgift

För vårt arbete med ditt ärende tar vi ut en handläggningsavgift. Om din anmälan lämnas in samtidigt med ansökan om BDT-avlopp (avlopp för bad-, disk- och tvättvatten), tas avgift endast ut för handläggning av avloppsansökan. I den här guidens sista steg finns vår taxa. 

Övrigt om avgifter

 • Vi tar betalt för handläggning av ett ärende även om det avslås.
 • Vi tar betalt enligt vår timtaxa för det arbete vi har lagt ner på ett ärende om det har påbörjats men av någon anledning inte fullföljts. Det kan till exempel ske om begärda kompletteringar inte kommer in inom begärd tid och vi avslutar handläggningen av ärendet.
 • Om ett ärende återkallas (sökanden tar tillbaka sitt ärende) tar vi betalt enligt vår timtaxa för den tid vi har lagt ner på ärendet.

Sammanfattning och gör din anmälan

 • Du ska hantera toalettavfallet från toaletten utifrån kommunens krav.
 • Spolvatten får aldrig anslutas till en torrtoalett.
 • Ska du komplettera toaletten med en kompost du bygger själv, ska en skiss över komposten bifogas med anmälan.
 • När du får beslutet kan du installera toaletten och anordna eventuell kompost.
 • Din hantering av avfallet får inte medföra några olägenheter för människors hälsa eller miljön.

Dags att lämna in din anmälan

Blankett för anmälan och mer information finns nedan. Glöm inte eventuella bilagor som ska bifogas.
Välkommen med din anmälan!