Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Installera eldstad

I den är guiden går vi igenom vad du behöver tänka på om du du ska installera eldstad eller rökkanal.

Steg i guiden:

Förberedelser

Att installera en eldstad eller rökkanal är en anmälningspliktigt åtgärd enligt Plan- och bygglagen. Även ändringar av befintlig eldstad/rökkanal kan vara anmälningspliktig.
Hör gärna av dig till Kontaktcenter om du är osäker på om en anmälan krävs eller inte.

Innan du kan göra din anmälan måste du ha tagit fram de bilagor som ska bifogas med anmälan. Bilagorna ska vara fackmannamässigt utförda. Om du inte själv kan utföra dem fackmannamässigt rekommenderar vi att du i ett tidigt skede tar kontakt med en erfaren fackman inom området för att få hjälp.

Tänk på

Det är viktigt att du skickar med alla bilagor vi frågar efter för att vi ska kunna ta ett beslut i ditt ärende. Om du inte gör det kommer din anmälan att försenas eftersom du kommer behöva komplettera din anmälan.

Du får inte påbörja arbetet med din sökta installation förrän du har fått ett Startbesked från Bygg- och miljönämnden. Du får inte heller ta installationen i bruk förrän du har fått ett Slutbesked. Om dessa regler inte följs ska Bygg- och miljönämnden, enligt plan- och bygglagen, ta ut en byggsanktionsavgift som du måste betala.

För installationen ska kraven i Boverkets byggregler uppfyllas. 

Tänk på att skorstensfejarmästaren alltid ska kontaktas vid installation av en eldstad.

Vi tar ut en avgift för vårt arbete med din anmälan.

Bilagor som behövs i din anmälan

Följande bilagor ska du bifoga din anmälan:

 

  • Situationsplan i skala 1:400, 1:500 eller 1:1000
    På situationsplanen ska det finnas uppgift om i vilken byggnad installationen ska ske.

  • Planritning i skala 1:100
    På ritningen ska eldstadens placering redovisas.

  • Fasadritningar i skala 1:100
    På ritningen ska skorstenens placering framgå (1 meter ovanför takbeläggning, dock över nock)

Gör din anmälan

När du har alla bilagorna tillgängliga kan du göra din anmälan. Du hittar anmälan i sista steget i guiden.

Via e-tjänst
Anmäl i första hand via vår e-tjänst för snabbast hantering. Du behöver då inte skriva ut någon blankett utan kan göra din anmälan direkt. Mer information om hur du går tillväga finns i e-tjänsten. Använd gärna Adobe PDF-format för bilagorna. Du måste ha en e-legitimation för att göra din anmälan.

Via blankett
I andra hand skriver du ut blanketten för ansökan som finns på samma sida som e-tjänsten, fyller i och skickar in tillsammans med bilagorna. Bilagorna ska vara i A3 som största format.

Inkommen anmälan

När din anmälan kommer in till bygg- och miljökontoret diarieförs den och överlämnas till en handläggare. Handläggaren bedömer om den är komplett, det vill säga innehåller alla ritningar vi har begärt in och om de är fackmannamässigt utförda. Om något saknas eller behöver förtydligas kommer du att uppmanas att komplettera din anmälan.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.