Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fälla träd och skogsplantering

Trädfällning och skogsplantering inom detaljplanerat område kräver oftast marklov, undantaget är på tomtplatser avstyckade för bostad. I den här guiden beskriver vi hur du gör en ansökan om marklov.

Steg i guiden:

Bra att veta

Trädfällning och skogsplantering inom detaljplanerat område kräver oftast marklov, undantaget är på tomtplatser avstyckade för bostad. Utanför detaljplanerat område krävs det normalt inte något tillstånd för trädfällning, undantag kan vara om fastigheten ligger inom ett strandskyddat område då en strandskyddsdispens kan krävas för åtgärden. Du kan ansöka om strandskyddsdispens i samma ansökan som marklovet. Här kan du läsa mer om strandskydd

På vår karta kan du se om fastigheten ligger inom eller utanför detaljplanerat områdeTill kartan

Tänk på

Det är viktigt att du skickar med alla bilagor vi frågar efter för att vi ska kunna ta ett beslut i ditt ärende. Om du inte gör det kommer din ansökan att försenas eftersom du kommer behöva komplettera din ansökan.

Du får inte påbörja arbetet med sökt åtgärd förrän du har fått ett Startbesked från Bygg- och miljönämnden. Om dessa regler inte följs ska Bygg- och miljönämnden, enligt plan- och bygglagen, ta ut en byggsanktionsavgift som du måste betala.

Din ansökan

En avgift tas ut vid prövningen av din ansökan. Vi tar även ut en avgift för det arbete vi har lagt ner om ditt ärende avslås, avvisas eller du själv återkallar det. Handläggningsavgiften för ansökan om lov som kommer in via e-tjänst är något lägre än om ansökan kommer in ”på vanligt vis” via en pappersblankett.

Handläggningstiden är normalt max 10 veckor från det att ansökan är komplett. Vi får in många ansökningar på våren. Om det är möjligt så välj att ansöka en annan period. 

Bilaga som behövs i din ansökan

Med din ansökan ska du bifoga en grönområdesplan/skogsbruksplan - med tillhörande karta över området - som har tagits fram i samråd med Skogsstyrelsen.

Gör din ansökan

När du har alla bilagorna tillgängliga kan du göra din ansökan. Du hittar den under E-tjänst, blankett och information, på sista steget i guiden.

Via e-tjänst
Ansök i första hand via vår e-tjänst för snabbast hantering. Du behöver då inte skriva ut någon blankett utan kan göra din ansökan direkt. Mer information om hur du går tillväga finns i e-tjänsten. Använd gärna Adobe PDF-format för bilagorna. Du måste ha en e-legitimation för att göra din ansökan.

Via blankett
Du hittar blanketten på samma sida som e-tjänsten. Fyll i, underteckna och skicka in din ansökan tillsammans med bilagorna. Bilagorna ska vara i A3 som största format.

Inkommen ansökan

När din ansökan kommer in till Bygg och miljökontoret diarieförs den och överlämnas till en handläggare. Handläggaren bedömer om den är komplett, det vill säga innehåller alla bilagor vi har begärt in och om de är fackmannamässigt utförda. Om något saknas eller behöver förtydligas kommer du att uppmanas att komplettera din ansökan.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.