Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Djurhållning

I den här guiden har vi samlat information om djur och djurhållning. Här får du tips och råd om vad du ska tänka på när du bedriver verksamhet med djur.

Steg i guiden:

Gör så här

När du ansöker om tillstånd för djurhållning ska du göra det på en särskild blankett, Djurhållning ansökan. Bygg- och miljökontoret tar ut en avgift för handläggning av denna ansökan.

Tänk på att tillståndet är personligt och knutet till en viss fastighet. Du kan få tillståndet återkallat om din verksamhet inte uppfyller föreskrivna krav eller orsakar störning för omgivningen.

 

 

 

Tänk på att

Lantbruk och andra djurhållande gårdar kan påverka omgivningen genom buller i form av till exempel fläktar och djurläten, lukt från både foder, djur och gödsel, samt faunan, till exempel flugor, och i vissa fall möss och fåglar. Dessa störningar går bara delvis att eliminera och är därför något som man måste räkna med i viss omfattning kring sådana företag.

Men du måste vara medveten om att det kan uppstå situationer som dina grannar kan uppfatta som störande på grund av djurhållningen. De kan då anmäla detta till Bygg- och miljökontoret. Du får alltid en kopia på anmälan och chansen att yttra dig över uppgifterna i anmälan. Om kontoret bedömer att en olägenhet föreligger ställs krav på dig som djurägare och verksamhetsutövare att vidta åtgärder. 

Introduktion

Du måste ha tillstånd från bygg- och miljökontoret för att hålla nötkreatur, häst, get, får, svin, orm och pälsdjur eller fjäderfä, som inte är sällskapsdjur, inom område med detaljplan. Inget tillstånd krävs för att hålla maximalt fem stycken hönor. Erforderligt hönshus och hönsgård ska finnas. Gödsel som uppkommer av hönshållningen ska komposteras på ett tätt underlag alternativt i latrinkompost.

Generellt gäller att djuren inte ska förorsaka någon olägenhet för närboende samt att de ska hållas på ett ur djurskyddssynpunkt lämpligt sätt. 

Kommunen är tillsynsmyndighet och bedriver tillsyn på bland annat lantbruk, handelsträdgårdar och hästgårdar. Från och med januari 2009 har Länsstyrelsen ansvaret för djurskyddstillsynen i hela landet.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.