Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ansöka om förhandsbesked

I den här guiden går vi igenom hur du ansöker om förhandsbesked. Om du vill bygga nytt på en fastighet som inte tidigare är bebyggd har du möjlighet att, innan du söker om bygglov, ansöka om förhandsbesked.

Steg i guiden:

Start

Om du vill bygga nytt på en fastighet som inte tidigare är bebyggd har du möjlighet att, innan du söker om bygglov, ansöka om förhandsbesked. 

Ett förhandsbesked är en så kallad lokaliseringsprövning om det är möjligt att bebygga fastigheten såväl som möjlighet att lösa vatten- och avloppsfrågan. Syftet med ett förhandsbesked är att du ska kunna få ett bindande besked innan byggprojekteringen påbörjas och kostnader läggs ner på ritningar med mera.

En avgift tas ut för prövningen av din ansökan. Vi tar även ut en avgift för det arbete vi har lagt ner om ditt ärende avslås, avvisas eller du själv återkallar det. Handläggningsavgiften för ansökan om bygglov som kommer in via e-tjänst är något lägre än om ansökan kommer in på en pappersblankett.

Handläggningstiden är normalt max 10 veckor från det att ansökan är komplett. Vi får in många ansökningar på våren. Om det är möjligt så välj att ansöka en annan period.

Tänk på

Om du får ett positivt förhandsbesked är det inte ett tidigt medgivande/lov till en byggnadsåtgärd eller godkännande att utföra avloppsanläggning. Du måste alltid ansöka om bygglov och avloppsanläggning i vanlig ordning. Förhandsbeskedet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft.

Bilagor som behövs i din ansökan

I din ansökan ska följande bilagor/ritningar bifogas

Situationsplan i skala 1:400, 1:500 eller 1:1000 med uppgift om:

  • Fastighetsbeteckning
  • Befintliga och/eller planerade byggnader på fastigheten
  • I samband med ansökan kommer miljö- och hälsoskyddsavdelningen även att ställa krav på situationsplan med vatten och avlopp utritat.
  • * Farbar väg och uppställningsplats för exempelvis renhållningsfordon
  • * Eventuell vändmöjlighet för renhållningsfordon

*För att sophämtning och slamtömning ska kunna utföras på en fastighet ställs det krav på transportvägen fram till fastigheten och uppställningsplats/vändmöjlighet för renhållningsfordon vid fastigheten. 

Ansökan och nästa steg

Ansök i första hand via vår e-tjänst för snabbast hantering. Du behöver då inte hämta någon blankett utan kan göra din ansökan direkt. Däremot behöver du förbereda de bilagor som ska bifogas. Använd i första hand pdf-format för bilagorna. Mer information om hur du går tillväga finns i e-tjänsten. I e-tjänsten kan du även göra en ansökan om eventuellt strandskyddsdispens.

I andra hand skriver du ut blanketten för ansökan som finns på samma sida som e-tjänsten, fyller i och skickar in tillsammans med bilagorna. På blanketten kan du även göra en ansökan om eventuellt strandskyddsdispens. 

När ett ärende kommer in ska det först registreras. Därefter delas det ut till en handläggare. Handläggaren tittar igenom inkomna handlingar och skickar därefter ett meddelande till dig om eventuella kompletteringar eller andra upplysningar behöver skickas in.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.