Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Anmäla att ett barn far illa

I den här guiden berättar vi om hur du gör när du vill anmäla att du misstänker att ett barn far illa och vad som händer efter att du gjort en anmälan.

Bra att veta

Enligt socialtjänstlagen bör du anmäla om du får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Du behöver inte vara säker på något är fel för att anmäla eller ta ställning till varför barnet far illa. Om du är osäker kan du rådgöra anonymt med socialtjänsten utan att berätta vilket barn det gäller.

Enligt socialtjänstlagen är du skyldig att anmäla om du misstänker att ett barn du kommer i kontakt med i ditt arbete far illa. Det gäller dig som jobbar inom

  • förskola och skola
  • hälso- och sjukvården
  • polisen
  • kriminalvården
  • socialtjänsten
  • vissa myndigheter.

Har du ett yrke med tystnadsplikt går anmälningsplikten före, vilket betyder att du är skyldiga att anmäla trots tystnadsplikten.

Gör så här

För att anmäla att du är orolig för ett barn eller en ungdom ska du kontakta socialkontorets mottagning för barn och unga. När inte mottagningen har öppet kan du kontakta socialjouren.

Du kan vara anonym om du vill det, men har du väl sagt ditt namn kan du inte längre vara anonym i förhållande till den som anmälan gäller. 

 Tänk på att inte tala om ditt namn när du ringer om du vill göra en anonym anmälan.

Vad händer sen

Samma dag som anmälan kommer in görs en bedömning av om barnet är i behov av omedelbart skydd. Om vi bedömer att barnet är i behov av omedelbart skydd inleder vi en utredning och vidtar åtgärder.

I annat fall görs en förhandsbedömning där socialnämnden tar ställning till om vi ska starta en utredning eller inte. Bedömningen ska göras inom två veckor från det att anmälan kommit in. Under förhandsbedömningen tar socialkontoret kontakt med dem som behövs för att kunna bedöma om en utredning ska påbörjas. Det kan till exempel handla om kontakt med anmälare, barnet, vårdnadshavare och skola. Om socialnämnden beslutar att en utredning om barnets behov ska inledas ska den vara slutförd inom fyra månader från det att anmälan kommit in.

Samma dag som anmälan kommer in gör vi en bedömning av om barnet är i behov av omedelbart skydd.