Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Riva ett bostadshus, fritidshus eller övriga större byggnader

I den här guiden går vi igenom vad du bör tänka på om du vill riva en byggnad, eller del av en byggnad.

Steg i guiden:

Start

Om du inom ett detaljplanerat område ska riva en byggnad, eller del av en byggnad, krävs det ett rivningslov. Utanför detaljplanerat område är rivning istället en anmälningspliktig åtgärd enligt plan- och bygglagen. Oavsett var rivningen sker ska rivningsmaterialet tas omhand på ett miljömässigt riktigt och av myndigheterna godtagbart sätt. Dessutom bör återvinning av materialet utföras i största möjliga utsträckning. På kartan här kan du se om din fastighet ligger inom eller utom detaljplanerat område.

Avgift

En avgift tas ut vid prövningen av din ansökan. Vi tar även ut en avgift för det arbete vi har lagt ner om ditt ärende avslås, avvisas eller du själv återkallar det. Handläggningsavgiften för ansökan om lov som kommer in via e-tjänst är något lägre än om ansökan kommer in ”på vanligt vis” via en pappersblankett.

Handläggningstid

Handläggningstiden är normalt max 10 veckor från det att ansökan är komplett.  Vi får in många ansökningar på våren. Om det är möjligt så välj att ansöka en annan period.

Tänk på

Det är viktigt att du skickar med alla bilagor vi frågar efter för att vi ska kunna ta ett beslut i ditt ärende. Om du inte gör det kommer din ansökan att försenas eftersom du kommer behöva komplettera din ansökan.

Bilagorna måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte själv kan utföra dem fackmannamässigt rekommenderar vi att du i ett tidigt skede tar kontakt med en erfaren fackman inom området för att få hjälp.

En certifierad kontrollansvarig krävs i de flesta fall när man ska utföra en åtgärd som kräver ett lov. Kontakta bygglovenheten om du är osäker på om din åtgärd kräver en kontrollansvarig eller inte.

Du får inte påbörja rivningen förrän du har fått ett Startbesked från Bygg- och miljönämnden. Om detta inte följs ska Bygg- och miljönämnden, enligt plan- och bygglagen, ta ut en byggsanktionsavgift som du måste betala.

Bilagor som behövs i din ansökan

I din ansökan ska följande bilagor/ritningar bifogas

Rivningsplan med miljöinventering.

Situationsplan i skala 1:400, 1:500 eller 1:1000, med uppgifter om:

  • Väderstreck (norrpil)
  • Fastighetsbeteckning
  • Befintliga byggnader
  • Byggnad eller byggnadsdel som ska rivas tydligt redovisad
  • Infarter och utfarter.

Om rivning av en del av en byggnad ska göras ska även ritningar på byggnaden bifogas där det framgår vilken del som ska rivas. Om ärendet kräver en kontrollansvarig ska en kopia av dennes intyg om certifiering bifogas. Certifierade kontrollansvariga finns listade hos Boverket. Se länk under "länkar och blanketter".

Ansökan och nästa steg

Ansök i första hand via vår e-tjänst för snabbast hantering. Du behöver då inte hämta några blanketter utan kan göra din ansökan direkt. Däremot behöver du förbereda de bilagor/ritningar som ska bifogas. Använd i första hand Adobe PDF-format för bilagorna. Mer information om hur du går tillväga finns i e-tjänsten.

I andra hand skriver du ut blanketten för ansökan som finns på samma sida som e-tjänsten, fyller i och skickar in tillsammans med bilagorna. När ett ärende kommer in ska det först registreras. Därefter delas det ut till en handläggare. Handläggaren tittar igenom inkomna handlingar och skickar därefter ett meddelande till dig om eventuella kompletteringar eller andra upplysningar behöver skickas in.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.