Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Elda utomhus

För att kunna elda utomhus krävs att Räddningstjänstens eldningsförbud baserat på brandriskprognos inte är utfärdat, att du bor i ett område där du får elda och att det är under en period då eldning är tillåten. Även om alla förutsättningar är uppfyllda för eldning har du fortfarande ansvar för att bevaka elden och se till att inget går fel.

Eldlåga.

Dagsaktuell brandriskprognos får du på telefon 0176-28 42 00. 

När och var får jag elda utomhus? 

1 april - 30 september - Eldningsförbud inom detaljplanerat område 
Bygg- och miljökontoret har under denna period utfärdat eldningsförbud (gäller även eldning i tunna) inom detaljplanerat område utifrån miljö- och hälsoskäl. Förbudet gäller även om Räddningstjänstens brandriskprognos generellt tillåter eldning. Är du osäker på om du bor inom ett sådant område eller inte kan du höra av dig till Kontaktcenter.  

10 april - 31 augusti - Begränsad eldning utanför detaljplanerat område 
Under denna period kan det råda begränsningar i tillåten eldning på grund av brandrisk orsakad av torka. Kontrollera därför om eldningsförbud råder innan du eldar. Dagsaktuell brandriskprognos får du på telefon 0176 28 42 00. Är du osäker på om du bor inom ett sådant område kan du höra av dig till Kontaktcenter.  

Valborgsmässoeld  
Valborgsmässoeldar är alltid tillåtna om det inte är eldningsförbud enligt brandriskprognosen. Här kan du läsa mer om vad som gäller för valborgsmässoeldar

Brandriskprognosen visar risken för brand 

För att få reda på om Räddningstjänstens eldningsförbud är utfärdat eller inte ring 0176 28 42 00 och lyssna på brandriskprognosen för dagen. Det finns tre nivåer som gäller för eldning utomhus.  

1. Inget eldningsförbud
Räddningstjänsten tillåter eldning under eget ansvar.

2. Eldning avråds 
Räddningstjänsten avråder från eldning om det inte kan genomföras på ett uppenbart säkert sätt och under stor försiktighet, men det råder inte eldningsförbud. 

3. Eldning förbjuden 
Förbudet omfattar eldning utomhus i hela kommunen och gäller tills annat meddelas. Anledningen till förbudet är att det är mycket torrt i markerna. Du får grilla på egen tomt vilket även inkluderar gårdar för bostadsrättsföreningar och hyreshus. All grillning ska ske med stor försiktighet och du har alltid eget ansvar för grillningen. En engångsgrill räknas inte som en säker grillplats.  

Tänk på att även om Räddningstjänsten tillåter eldning innebär det inte automatiskt att du har rätt att elda.  

Var extra försiktig då eldning är förbjuden eller avråds  

Både när eldning är förbjuden och när eldning avråds uppmanar Räddningstjänsten till extra stor försiktighet i samband med grillning, arbete i skog och andra aktiviteter i naturen. Även små energikällor som till exempel cigarrettglöd, gnistor från grill och verktyg eller maskiner kan vara tillräckligt för att starta en okontrollerad brand.  

Vad får jag elda och inte elda? 

Du får bara elda torrt trädgårdsavfall (ris och grenar), som inte kan utnyttjas för kompostering, om det kan ske utan att andra människors hälsa skadas. Tänk på att det finns många människor som kan må dåligt av röken från din eldning. 

Att elda avfall som exempelvis hushållssopor, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjuden. Avfall som du inte får elda är du välkommen att lämna på någon av våra återvinningscentraler.

Du som eldar är alltid ansvarig 

Oavsett om eldningsförbud råder eller inte så eldar du alltid på eget ansvar och är juridisk ansvarig för eventuella konsekvenser. Den som handskas vårdslöst med eld kan dömas enligt brottsbalken för allmänfarlig eller grov allmänfarlig vårdslöshet.

Tips och råd vid eldning utomhus

 • Elda inte om det är stark vind, när marken är torr eller när det blivit mörkt.
 • Elda inte på lätta jordarter. Lätta jordarter är jord med mycket luft och lite lera, till exempel torvmarker. Då kan elden krypa ner i jorden och orsaka en svårsläckt brand.
 • Elda inte så att rök och gnistor riskerar att spridas mot skog, byggnader, tält och vägar.
 • Se till att elden inte kommer för nära hus, träd/buskar eller el- och teleledningar. Lämpligt avstånd för en normalstor eld är cirka 15 meter.
 • Skapa gärna en eldstad runt elden för att förhindra spridning.
 • Du måste ha släckutrustning nära till hands (även vid eldning i liten omfattning) till exempel vattenslang, vattenhinkar, vattenkannor och krattor/räfsor.
 • Använd bara tändvätskor som är avsedda för ändamålet, aldrig bensin eller liknande.
 • Häll aldrig tändvätskor direkt på elden.
 • Ska du elda gräs, tänd ytan på läsidan så att elden får brinna i motvind. Då brinner det långsamt och blir lättare att kontrollera.
 • Ta alltid hänsyn till dina grannar. Tänk på att många kan må dåligt av röken från elden! 
 • Om möjligt, lasta om eller flytta din rishög innan du tänder brasan, för att undvika att djur såsom igelkottar far illa.
 • Lämna aldrig eld obevakad.
 • Var noga med att släcka elden ordentligt när du är klar.
Mer information
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.