Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Ansökan om medel från trygghetsfonden

Norrtälje kommuns trygghetsfond finns till för de föreningar som vill bidra till att Norrtälje är Sveriges tryggaste kommun senast år 2030. Medel från trygghetsfonden kan sökas för arrangemang eller aktiviteter som syftar till att erbjuda trygg, drogfria mötesplatser upplevelser och aktiviteter.

Sökande ska i ansökan själv motivera hur arrangemanget eller aktiviteten bidrar till eller kompletterar det samlade trygghetsarbetet i kommunen.
Vidare ska målgruppen för arrangemanget eller aktiviteten anges och vilka positiva effekter som ska uppnås och eventuella risker som ska motverkas.

Beslut om beviljande av medel från Trygghetsfonden fattas av kommunstyrelsen en gång per halvår.
Ansökan ska göras mellan 31 januari och 1 april varje år. Samt mellan 20 augusti till och med 30 september

Har du frågor beträffande Trygghetsfonden går det bra att kontakta trygghetsfonden@norrtalje.se

1
Starta E-tjänsten

Bra att tänka på!

  • Föreningens stadgar, senaste verksamhetsberättelse samt dokument som styrker firmatecknare och styrelsens sammansättning ska bifogas liksom protokollsutdrag från föreningsbeslut om att söka medel.
  • PRV-dokument bifogas som styrker föreningens organisationsnummer.
  • Sökande kan ansöka om medel för flera aktiviteter, men endast en aktivitet per ansökan. Beviljade projekt/aktiviteter ska genomföras/påbörjas samma år som ansökningen behandlas.
  • Projektet måste genomföras i Norrtälje kommun.
  • Ansökan kommer behandlas efter sista ansökningsdag (första april) och beslut fattas av kommunstyrelsen på ordinarie möte innan halvårsskiftet.
  • Du kan läsa mer om Trygghetsfonden på vår informationssida.