Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tilläggsbelopp för stödåtgärder läsåret 2015-2016

Om du har ett barn i skolan som behöver extra stödåtgärder eller assistenthjälp kan du ansöka om tilläggsbelopp för detta. Ersättningen ges för åtgärder som inte är anknutna till den vanliga undervisningen, och kostnaderna för stödet ska vara omedelbart kopplade till det enskilda barnet/eleven.
1
Ladda ner en blankett

Bra att tänka på!

Bilagor som ska bifogas med din anmälan:

  • Skolans utredning om särskilt stöd - detaljerade och konkreta exempel beskriver elevens svårigheter och vilket stödbehov eleven har.
  • Aktuellt åtgärdsprogram som beskriver vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas.
  • Övrig dokumentation eller intyg av vikt som styrker det aktuella behovet (till exempel medicinsk eller psykologisk utredning).
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.