Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Det har förekommit driftstörningar i denna e-tjänst. Om du upplever problem vid inloggningen till e-tjänsten ombeds du istället att ringa in din orosanmälan. Kontorstid till mottagningsenheten, måndag- fredag, telefon: 0176 - 710 43. Övrig tid och för akuta ärenden till socialjouren, telefon: 08 - 410 200 40

Orosanmälan barn - för personal inom hälso- och sjukvård

I denna e-tjänst kan personal inom hälso- och sjukvård göra orosanmälan för barn

Du som jobbar på vissa myndigheter, i förskola och skola, inom hälso- och sjukvården, polisen, kriminalvården samt socialtjänsten har en skyldighet enligt socialtjänstlagen, så kallad anmälningsskyldighet, att anmäla om det finns misstanke om oro för barn eller ungdom som du kommer i kontakt med i ditt arbete. Har du ett yrke med tystnadsplikt går anmälningsplikten före, vilket betyder att du är skyldig att anmäla trots det.

Telefontider till mottagningsenheten på barn och ungdomsavdelningen:
Måndag - fredag kl. 08.30 - 12.00, 13.00 - 16.00
OBS. Dag före röd dag/afton stänger socialkontoret kl. 13.00
Tel: 0176 - 710 43

För akuta ärenden övrig tid kontaktar du socialjouren på tel. 08 - 410 200 40

1
Starta E-tjänsten

Bra att tänka på!

  • Du behöver ha ett sithskort för att kunna använda denna e-tjänst!

Om du upplever problem vid inloggning med ditt sithskort:

  • Om ni är fler användare av en och samma digitala enhet, t.ex. dator där fler använder sina sithskort, kan det ibland bli konflikter om man då också är inne på samma webbläsar-sidor. Det kan innebära att inloggningen till e-tjänsten inte fungerar som den ska.
    Rekomendationen är att alltid logga ut och stänga ner webbläsaren och ta upp en helt ny. Om konflikt ändå uppstår går det att ta upp en helt ren webbläsarsida genom att högerklicka på webbläsarikonen i aktivitetsfältet (om den ligger fäst där nere) eller högerklicka på den därifrån man normalt öppnar upp den. Där väljer man en privat sida som såsom "Nytt InPrivate-fönster" eller "Nytt inkognitofönster",  beroende på vilken webbläsare man använder. Då har man en helt ren sida som inte störs av historik eller cookies från någon annan användare.