Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Investeringsbidrag avseende samlingslokalhållande föreningar

Samlingslokalhållande föreningar kan ansöka om bidrag till reparationer,ombyggnader eller liknande. Bidrag kan beviljas upp till 2/3 av rimlig kostnad. Resterande del ska finansieras av föreningen. Bidrag lämnas normalt inte till redan genomförda eller påbörjande arbeten. Investeringsbidrag beviljas endast om det finns utrymme i kultur- och fritidsnämndens budget.
1
Ladda ner en blankett

Bra att tänka på!

  • Ansökan om investeringsbidrag görs senast 15 september året före investeringen ska göras.