Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Intresseanmälan - leverera livsmedel till Norrtälje kommun eller Tiohundras kök

I den här e-tjänsten kan du anmäla ditt intresse att leverera livsmedel såsom lokala råvaror till Norrtälje kommun eller TioHundras kök

E-tjänsten ska möjliggöra för lokala leverantörer att leverera till kommunens verksamheter utifrån säsong och vad som finns att tillgå. Genom E-tjänsten verkar kommunen för ökad mängd lokala livsmedel, hållbar offentlig upphandling samt ett minskat matsvinn.

Genom att lämna en intresseanmälan i E-tjänsten synliggörs vilka leverantörer som har ett livsmedel att leverera och när det finns att tillgå. När anmälan är gjord går handläggaren igenom informationen för att se om det är ett livsmedel som kan köpas in och efterfrågas. Därefter utvärderas typ av livsmedel, volym, pris, möjlig leverans osv. Om livsmedlet bedöms kunna köpas in skapas ett avtal och volymen matchas mot våra verksamheters behov.

Ni förbinder dig inte till någonting och är inte heller garanterad att få leverera. Anmälan är ett första steg i dialogen med oss. 

Tjänsten möjliggör för mindre aktörer att sälja en begränsad volym utan att förbinda sig till ytterligare leveranser. Det kan även möjliggöra för kommunen att köpa in livsmedel med kort hållbarhet, skönhetsfel eller liknande vilket kan minska matsvinnet i vår kommun.

1
Starta E-tjänsten

Bra att tänka på!