Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Inackorderingsbidrag för gymnasieelever, ansökan

Du som studerar i en kommunal gymnasieskola på annan ort eller har lång resväg kan ansöka om inackorderingsbidrag. Bidraget är till för att ersätta en del av dina kostnader för hyra av bostad på studieorten och resor mellan studieorten och ditt hem.

Bidraget betalas ut för 4 månader under höstterminen och 5 månader under vårterminen, det vill säga högst 9 månader per år.

Om du sökt till fristående skola, folkhögskola eller annan skola som inte har en kommun eller ett landsting som huvudman ska du söka inackorderingstillägg hos Centrala Studiestödsnämnden CSN. 

1
Förbered dig genom att gå igenom guiden
2
Starta E-tjänsten

Bra att tänka på!

Du kan få inackorderingsbidrag:

 • om du sökt en kommunal skola eller en skola som har landstinget som huvudman
 • till och med första halvåret det år du fyller 20 år. Är du under 18 år betalas bidraget till din vårdnadshavare.
 • om du har lång resväg, mer än 10 mil mellan ditt hem och skolan
 • om du har lång restid, mer än 3,5 timmar tur och retur per dag
 • om det saknas fungerande dagliga kommunikationer mellan ditt hem och skolan
 • om du har särskilda skäl, då krävs läkarintyg, utlåtande från socialtjänsten eller liknande
 • om du är förstahandsmottagen, dvs nationella programmet eller nationella inriktningen erbjuds inte i din hemkommun eller i ditt samverkansområde
 • om du antagits till NIU, RIG eller riksrekryterande utbildning


Observera:

 • Om du är andrahandsmottagen har du inte rätt till inackorderingsbidrag.
  Däremot kan du ha rätt till ersättning för dina dagliga resor mellan folkbokföringsadressen och skolan.
 • Om du får inackorderingsbidrag har du inte rätt till ersättning för dina dagliga resor, till exempel busskort.
 • För elev som ska börja årskurs 1 eller har bytt skola måste antagningsbesked bifogas i ansökan.