Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Försörjningsstöd - Överklagan

Här kan du överklaga ditt beslut om försörjningsstöd

Om Ni är missnöjd med ert beslut kan Ni överklaga det.

Om kommunen inte ändrar beslutet som Ni vill, kommer handlingarna att översändas till Förvaltningsrätten för prövning.

Kommunen måste ha mottagit Överklagan inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet.

 

1
Starta E-tjänsten

Bra att tänka på!

  • Du behöver e-legitimation/bank-id för att kunna genomföra tjänsten.
  • Om du saknar e-legitimation/BankId kontaktar du din bank.