Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Beställning av utstakning

Utstakning innebär att läget av byggnaden märks ut på marken innan byggnadsarbetena påbörjas. Byggfix ingår om höjderna på situationsplanen är från kommunens nybyggnadskarta. Lägeskontroll eller inmätning innebär att man mäter in byggnadens placering inför gjutning eller efter att byggnaden är uppförd.
1
Starta E-tjänsten

Bra att tänka på!

  • Tänk på att beställa utstakning minst 10 arbetsdagar före byggstart.
  • Ska ni göra en utstakning i egen regi, ansök om tillstånd i vår e-tjänst för egen utstakare.
    Ansökan om tillstånd för egen utstakare

Avgift

Vi tar ut en avgift för utstakning och lägeskontroll.

Plan- och bygglovstaxa samt mät- och karttaxa

Läs mer

Utstakning och lägeskontroll