Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Begäran om hemtjänst vid tillfällig vistelse i Norrtälje kommun

Här kan respektive bosättningskommun begära hemtjänst och trygghetslarm för sina invånare som redan har beviljade hemtjänstinsatser och trygghetslarm, men som tillfälligt kommer att vistas i Norrtälje kommun.

I samband med att uppgifter för denna e-tjänst fylls i, begär bosättningskommunen verkställighet av Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (nedan benämnd KSON) enligt Socialtjänstlagen 2 a kap 6 § och tar samtidigt på sig ansvaret för att ersätta KSON för verkställighetskostnaderna enligt Socialtjänstlagen 2 a kap 7 §.

  • Begäran om hemtjänst och trygghetslarm behöver inkomma senast 30 dagar före den tillfälliga vistelsen till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. Begäran som kommer in senare kommer inte verkställas inom 30 dagar. Begäran om hemtjänst vid tillfällig vistelse kan bosättningskommunen enbart göra via denna e-tjänst.

  • Information om val av hemtjänstutförare så kallat kundval finns här

 

Begäran och uppgifter som efterfrågas ska skickas till KSON via denna e-tjänst 30 dagar före vistelsen. Detta för att insatserna ska kunna planeras i god tid så att den enskilde ska kunna få den hjälp som är beslutad. Begäran som kommer in senare kommer inte verkställas inom 30 dagar. Det går endast att skicka in uppgifterna via denna e-tjänst.

1
Starta E-tjänsten

Bra att tänka på!

 • Bosättningskommunens beslutade insatser måste vara anpassade till förutsättningarna i bostaden för den tillfälliga vistelsen. Inga fasta bostadsanpassningar görs vid tillfällig vistelse. Om det inte räcker att anpassa bostaden med förskrivningsbara hjälpmedel från bosättningskommunen får den anpassning som behövs i fritidsbostaden bekostas av den enskilde.

 • Beställningsunderlag som inte är komplett ifyllt, eller där bilagor saknas, kommer inte att godkännas.

 • Förlängning av den tillfälliga vistelsen skall göras med ny begäran i e-tjänsten med 14 dagars varsel.

 • Bosättningskommunen blir fakturerad för kostnader om utföraren behöver ta sig till bostaden med taxibåt.

 • Avbeställning av planerad vistelse ska ske senast 14 dagar innan begärt startdatum för insatsen, annars faktureras angivet ersättningsbelopp för den beställda insatsen under 14 dagar från startdatum.
 • För avbeställning 14 dagar eller senare debiteras hela den perioden som beställningen avser.
 • Debitering kommer att ske fortlöpande för ej återlämnade trygghetslarm
 • Bosättningskommunens biståndshandläggare står för samordningen av kontakterna med vald hemtjänstutförare i Norrtälje. Dels för att diskutera de praktiska detaljerna kring individens hjälpbehov och dels för att ta emot anmälningar om förändrade omsorgsbehov.
 • Remiss krävs för hemrehabilitering under tillfällig vistelse
 • Bosättningskommunen informerar den enskilde om att låstillbehör samt eventuellt trygghetslarm måste lämnas tillbaka till Trygghetsjouren i Norrtälje kommun när den tillfälliga vistelsen avslutas. Enskild behöver kontakta Trygghetsjouren i god tid innan den tillfälliga vistelsen avslutas för att planera för nedmontering av låstillbehöret samt att återlämna trygghetslarmet.

 

Inför tillfällig vistelse behöver ni som handläggare i bosättningskommunen informera enskild om så kallat ”Säkert låssystem” som tillämpas i Norrtälje.

Vänligen lämna ut den här foldern till enskild inför den tillfälliga vistelsen.

Kontakt

Mottagningsenheten, Avdelningen för service och omsorg
E-post: serviceomsorg@norrtalje.se
Telefon: 0176-714 17
Öppettider: Måndag-fredag 09.00 – 12.00 och 13.00 - 15.00
Dag före röd dag 09.00-12.00