Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Ansökan om tillstånd för egen utstakare

I enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) kan byggherren ansöka om att få utföra sin utstakning i egen regi. Den som ska utföra utstakningen måste genom en ansökan till Norrtälje kommun visa att denne uppfyller mätningsteknisk färdighet i enlighet med Lantmäteriets definition.
1
Starta E-tjänsten

Bra att tänka på!

 • Du behöver ha e-legitimation för att kunna använda e-tjänsten
 • Tillståndet för egen utstakning är bundet till ett bygglov
 • Vi tar ut en avgift för utfärdande av tillstånd, från 1 584kr - 2 244kr beroende på typ av byggnad. Länk till vår taxa i sin helhet (Taxa för plan och bygglov samt mätning och kartor)

  Uppgifter att ha tillhands
  - Diarienummer för bygglovet för vilket tillståndet söks
  - Fastighetsbeteckning
  - Dokumentation som styrker mätteknisk kompetens