Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ansökan om tillfällig förändring - fristående förskolor

I den här e-tjänsten kan du ansöka om tillfällig förändring av antalet platser och- eller byte av lokal.

Allmän information

Barn- och skolnämnden i Norrtälje kommun prövar om huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten i enlighet med skollagen (2010:800) och läroplanen för förskolan (Lpfö 18). Ansökan om tillfällig förändring ska göras i god tid och vara undertecknad av behörig firmatecknare.

Sökande huvudman ansvarar vid en tillfällig utökning av antalet platser för att kontrollera att befintliga lokaler tillåter en utökning av antalet barn samt, vid både tillfällig utökning av antalet platser samt tillfälligt byte av lokal, för eventuella bygglov, anmälan om verksamhetslokal, registrering av livsmedelshantering, kontakt med Räddningstjänst och andra myndigheter samt de kostnader som följer av detta.

Handläggningen kan komma att omfatta en intervju med sökanden och en lokalgranskning. Utöver vad som framkommer i ansökan kan även andra uppgifter komma att ligga till grund för beslut. Det kan exempelvis vara tidigare anmälningsärenden och tillsynsbeslut. Vid behov kan barn- och skolnämnden komma att hämta in uppgifter från exempelvis Polismyndigheten, Bolagsverket, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och företag som erbjuder kreditupplysningar.

Observera att ändringen inte får genomföras förrän ett bifall har lämnats!

1
Starta E-tjänsten

Bra att tänka på!

  • Du behöver ha bankID/E-legitimation för att kunna använda denna e-tjänst.
  • Du behöver också uppgifter om behörig firmatecknare. Kontrollera noga att rätt personnummer anges.
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.