Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Ansökan om ersättning för förlängd studietid i gymnasieskolan

I den här e-tjänsten kan rektor eller av rektor utsedd person ansöka om ersättning för förlängd studietid i gymnasieskola för placerad elev. Ersättningen söks hos elevens hemkommun där eleven är folkbokförd.

 

Huvudmannen för utbildningen får besluta om att undervisningen på nationellt program fördelas över längre tid än tre år. Detta gäller om eleven läser ett reducerat program eller om det med hänsyn till elevens förutsättningar i övrigt finns särskilda skäl till det.

Gymnasieförordning (2010:2039) Svensk författningssamling 2010:2010:2039 t.o.m. SFS 2021:885 - Riksdagen

Huvudman för gymnasieutbildning kan ansöka om ersättning för förlängd undervisning hos elevens hemkommun, dvs. kommun där elev är folkbokförd.

Ansökan för ersättning för förlängd undervisning sker via denna e-tjänst och gäller både kommunal och fristående gymnasieskola.

Ansökan beviljas endast om eleven varit förhindrad att delta i undervisningen på grund av yttre omständigheter som eleven själv inte råder över. Dessa omständigheter ska kunna styrkas med läkarintyg eller andra professionella utlåtanden samt övrig dokumentation i form av beslut om åtgärdsprogram m. m. Ersättning utgår endast för tid motsvarande den tid eleven varit förhindrad att delta i undervisningen. (Utdrag ur Tillämpningsföreskrifter för beslut om ersättning till gymnasieskolor, beslutad av Utbildningsnämnden Norrtälje kommun 2012.) Dnr UN 12-192 612

1
Starta E-tjänsten

Bra att tänka på!

  • Du behöver ha E-legitimation/BankID för att kunna använda denna e-tjänst
  • Sista ansökningsdag inför höstterminen 2022 är 29 april 2022!
  • Vid godkänd ansökan betalas ersättningen ut månadsvis.

 

Kontaktuppgifter:

Telefon: 0176-71392
E-post: jeanette.genz@norrtalje.se
E-post: gymn@norrtalje.se