Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Om coronaviruset, covid-19

Norrtälje kommun och Kommunalförbundet sjukvård och omsorg följer Folkhälsomyndighetens och Region Stockholms rekommendationer. Den här sidan uppdateras måndag till fredag klockan 17.00, helgfria dagar samt aftnar.

Sjuksköterska håller upp ett provrör. I förgrunden visas ett diagram med antalet bekräftat smittade i Norrtälje kommun.

Gå till:

Aktuella restriktioner och råd

Provtagning — Smittskyddspakt

Other languages — Koronavirus suomeksi

Dagens nulägesbild 27 november 2020

Skärpta råd. • Umgås bara med familjen. • Besök inte butiker och köpcentrum i onödan. • Gå inte på fester och middagar. • Delta inte i möten och andra evenemang. • Arbeta hemifrån så mycket du kan. • Fortsätt följa tidigare råd. • Sök vård om du behöver.

Beslut om skärpta allmänna råd i Blekinge län

Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkare och länsstyrelsen i Blekinge län, fattat beslut om skärpta allmänna råd. Syftet är att ytterligare minska trängsel och antalet kontakter mellan människor. Beslutet gäller från och med den 1 december till och med den 13 december 2020.

Ökad smittspridning inom omsorgen i Norrtälje kommun

Smittspridningen ökar och enligt Folkhälsomyndighetens statistik har ytterligare 191 personer i Norrtälje kommun testats positivt för covid-19 under den senaste veckan. Smittspridningen ökar även inom omsorgen visar en aktuell lägesrapport från Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, KSON.

Bemanningsläget är fortsatt ansträngt inom vården och omsorgen. Norrtälje sjukhus är i stabsläge och flera vård- och omsorgsutförare har hög sjukfrånvaro bland personalen. Utifrån rådande läge avråder därför KSON och verksamheterna från att nu göra ett besök på äldreboenden i kommunen.

Aktuellt läge inom KSON:s omsorgsverksamheter 26 november:

 • 13 personer med bekräftad smitta inom särskilt boende för äldre.
 • 5 personer med bekräftad smitta inom hemtjänsten.
 • 1 person med bekräftad smitta inom LSS-boende.

Läs hela nyheten på Norrtälje kommuns hemsida

Region Stockholm förbereder för vaccinering mot covid-19

Vaccineringen mot covid-19 kommer vara ett viktigt bidrag för att alla ska kunna återgå till en mer normal vardag igen. Det innebär dock inte att restriktionerna kommer att tas bort, utan de kommer att behöva kvarstå under en lång tid framåt.

Folkhälsomyndigheten har även tagit fram nationella prioriteringar som kommer att styra i vilken ordning vaccineringen kommer att göras. Tidpunkten för när ett godkänt vaccin levereras till Sverige är inte fastlagd, men Folkhälsomyndigheten bedömer att det kan bli i januari. Region Stockholm kommer fram tills att vaccineringen är igång löpande informera om den pågående planeringen.

Läs mer om vaccineringen på Region Stockholms hemsida

27 november: Lägesrapport om covid-19

Antalet nya bekräftade fall av covid-19 har fortsatt att öka. Antalet patienter i behov av sjukhusvård med covid-19 ligger på en platå totalt sett men antalet intensivvårdade har ökat. Sjukvården fortsätter utöka kapaciteten inom både akutsjukvård, intensivvård, geriatrisk vård och hemsjukvård.

Stabsläge är infört sedan den 19 november för stärkt ledning av hälso- och sjukvården. I och med stabsläget har Regional särskild sjukvårdsledning införts. Samtliga av länets akutsjukhus arbetar nu i stabs- eller förstärkningsläge för att möta behovet av vård, både för covid-19 och andra akuta tillstånd.

Efterfrågan på provtagningen är fortsatt stor – patienter, personal och boende på SÄBO och de som arbetar i vården prioriteras först. Ett begränsat antal hemtester erbjuds varje dag för invånare. Arbetet med att ytterligare öka kapaciteten fortsätter.

Det är viktigt att patienter som behöver söker vård, med vägledning av 1177 eller via 112 om tillståndet är livshotande.

Totalt vårdas nu

 • Patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård. 762


Av dessa vårdas:

 • I intensivvård 71(+9)
 • På akutsjukhus 512 (-14)
 • I geriatrisk vård utanför akutsjukhus 179 (+19)

Under vecka 47 har det analyserats 41 633 tester för pågående covid-19. Av dessa var 8 619** provsvar eller 21,8 procent positiva. Även 15 474 antikroppstester genomfördes som visar på genomgången smitta. 31,4 procent visade på ett positivt provsvar. 

*Sedan 24 november används uppgifter direkt från Smittskydd Stockholm istället för manuellt inrapporterade uppgifter från vårdgivare. Siffrorna bedöms trots detta vara jämförbara.

**Uppgifterna om antal fall av covid-19 och antal positiva provsvar är inte identiska. Det beror bland annat på att personer boende på Gotland ingår i uppgifterna om provtagna men också på att samma person i vissa fall kan ha tagit flera prover. Detta påverkar inte trenden.

Läs mer om lägesbilden på Region Stockholms hemsida

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 243 129 varav 70 824 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.
Källa: Folkhälsomyndigheten 27 november 2020 klockan 14.00


Beslut om allmänna skärpta råd i Stockholms län

Med start 29 oktober gäller ytterligare råd och restriktioner i Norrtälje kommun. Dessa råd gäller tills vidare.

Alla som vistas i Stockholms län uppmanas att:

 • Avstå att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet.
 •  Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Verksamheter uppmanas också att vara vaksamma och vidta åtgärder för att minimera antalet besökare så att trängsel inte ska uppstå. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att delta där trängsel kan uppstå vid till exempel möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar (undantaget är träning för barn och ungdomar födda 2005 eller senare), matcher och tävlingar. I den mån sådana arrangemang genomförs ställer det höga krav på åtgärder av arrangör för att minimera risken för trängsel till exempel vid in- och utpasseringar. Alla, oavsett ålder, avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där många möts.
 • Arbetsgivare bör vidta åtgärder genom att uppmana all personal att arbeta hemifrån så långt det är möjligt, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp. 
 • Avstå̊ från att delta i större sociala sammanhang som middagar, fester, begravningar, dop, kalas, bröllop.

Allmänna råd från Folhälsomyndigheten

Uppdateras vid nya beslut eller ny inriktning från ansvariga myndigheter och Region Stockholm.

Så kan vi tillsammans minska smittspridningen

För samtliga invånare gäller följande:

 1. Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
 2. Har du nytillkomna symptom på covid-19 som inte går över inom ett dygn, kontakta 1177 och boka ett test via appen Alltid öppet
 3. Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, i minst 30 sekunder.
 4. Håll avstånd till andra, gärna två meter.
 5. Om det är möjligt, färdas på ett annat sätt än med kollektivtrafiken, till exempel gå eller cykla.
 6. Håll avstånd till andra om du måste ta bussen.
 7. Undvik att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop.
 8. Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.

Så jobbar kommunens trängselvärdar

Med hjälp av så kallade trängselvärdar finns Norrtälje kommun närvarande ute i samhället för att påminna om att hålla avstånd och följa aktuella råd i syfte att minska smittspridningen. Trängselvärdarna jobbar på olika platser runt om i kommunen där det finns risk för större folksamlingar, exempelvis handelsplatser, busstationer och liknande.

Trängselvärdarna är frivilliga från kommunen och från olika frivilligorganisationer. Det finns tydliga riktlinjer för hur arbetet ska skötas, och inför varje arbetspass får trängselvärdarna tydliga instruktioner om vad som gäller för att genomföra uppdraget på ett säkert sätt.

Här är några exempel på de riktlinjer som gäller:

 • Arbetet är frivilligt
 • Arbetet äger rum utomhus
 • Trängselvärdarna håller fysiskt avstånd till såväl kollegor som invånare
 • Trängselvärdarna har tillgång till plasthandskar och visir
 • Inget informationsmaterial delas ut fysiskt, invånaren får själv förse sig med detta på plats

Här kan du läsa de riktlinjer som trängselvärdarna har att förhålla sig till

Vill du bidra till arbetet med att minska smittspridningen i kommunen? Anmäl dig via Norrtälje hjälper

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information. Via länken nedan får du tips på hur du ska tänka och agera.

 Läs mer om källkritik på Krisinformations webbplats

Allmänna frågor, ring 113 13

Du kan ringa telefonnummer 113 13 om du inte har några symptom, men har allmänna frågor om covid-19. Det är ett nationellt informationsnummer där du kan ställa frågor.

Vid symtom, ring alltid 1177 först

När du ringer 1177 får du information om när och var du ska söka vård. Det är viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning, för att undvika att smitta andra om du har covid-19. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

Mer information på följande webbplatser
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.