Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Kommunfullmäktige säger ja till folkomröstning

3 april 2017

Det blir en folkomröstning om glesbygdsskolor och kommunalt glesbygdsprogram i Norrtälje kommun. Det beslutade kommunfullmäktige vid måndagens möte.

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2016 att anta ett förslag till ny skolstruktur i Norrtälje kommun. Efter det genomfördes en namninsamling för att få till stånd en folkomröstning genom ett så kallat folkinitiativ. Eftersom namninsamlingen omfattade mer än 10 procent av de röstberättigade invånarna i kommunen var fullmäktige skyldiga att ta ställning i frågan, och vid måndagens möte beslutade fullmäktige att en folkomröstning om glesbygdsskolor och kommunalt glesbygdsprogram ska genomföras. Den fråga som invånarna i kommunen ska ta ställning kommer att vara samma fråga som ställdes i samband med namninsamlingen: 

Vill du att Norrtälje kommun ska behålla och utveckla alla glesbyggdsskolor samt upprätta ett kommunalt glesbygdsprogram med helhetsperspektiv över kommunens samtliga områden?

Det här händer nu

Eftersom kommunfullmäktige sagt ja till folkomröstningen påbörjas nu det administrativa arbetet med att genomföra folkomröstningen. När en folkomröstning beslutats ska fullmäktige i anslutning till detta besluta om en mängd valtekniska frågor. Att det ska ske i anslutning till beslutet om att folkomröstning ska hållas innebär att det ska ske på ett kommande fullmäktigesammanträde, förmodligen i juni med tanke på att frågorna måste beredas.

Fullmäktige måste nu besluta om följande frågor:

  • Dag för omröstningen
  • Omröstningsdistrikt och omröstningslokaler
  • Röstsedlarnas antal, innehåll och utseende
  • Om röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse i omröstningslokalen, samt när röstsammanräkningen senast skall vara avslutad

Dagen för folkomröstningen ska beslutas efter samråd med den centrala valmyndigheten, samrådet ska ske senast tre månader före omröstningsdagen.

En översiktlig beräkning av kostnaderna för att genomföra en folkomröstning visar att den kommer kosta 2 273 000 kronor. En kommunal folkomröstning är alltid rådgivande och utgör därför bara ett beredningsunderlag inför ett framtida beslut i sakfrågan. Det innebär också att beslutet om folkomröstning inte påverkar verkställigheten i tidigare fattade fullmäktigebeslut, det vill säga att tidigare beslut inte stoppas.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.