Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Chatta med oss
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Ring oss på 0176 710 00
Ring oss på 0176 710 00
Göm
Starta ny chatt

Frågor och svar

Fråga: Varför måste asylsökande bo på evakueringsplatser i Norrtälje?

Svar: Migrationsverkets egna boendeplatser räcker just nu inte till i alla delar av landet. Migrationsverket arbetar kontinuerligt med att öppna nya boenden och att frigöra platser på de boenden som de har. Läget är dock mycket ansträngt och för att ge alla asylsökande tak över huvudet måste de ta till nya lösningar. Därför har de i vissa delar av landet börjat använda tillfälliga ankomstboenden i kommuner och i andra myndigheters regi, så kallade evakueringsplatser. Det handlar om att de som söker asyl tillfälligt får bo i gymnastiksalar, skolor och andra lokaler som kommunerna kan ställa i ordning.

Fråga: Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan olika myndigheter?

Svar: Migrationsverket har ansvar för registrering av asylsökande och för att utreda asylansökningar. Migrationsverket har även ansvar att ordna mat och boende för de asylsökande som inte kan ordna det själva.

Kommuner har ansvar att ta hand om de barn som kommer utan vårdnadshavare. Det är fortfarande Migrationsverket som har ansvar för asylansökan, men när det gäller barnen är omhändertagandet ett kommunalt ansvar. Kommunerna ansvarar också för driften av de så kallade kommunala evakueringsplatserna. 

Polisen ansvarar för att kontrollera vem som har rätt att vara i landet. Den som stannar i Sverige utan att ansöka om asyl befinner sig olagligt i landet, vilket kan få rättsliga följder. 

Fråga: Vem bekostar de evakueringsboenden som startar upp i kommunen?

Svar: En kommun kan söka ersättning i efterskott från Migrationsverket för kostnader som de haft i samband med att de tagit fram lokaler som använts som evakueringsboende för asylsökande. Det gäller kostnader för; boende (inklusive anskaffning och iordningställande), mat och personalkostnader. Rätt till ersättning för evakueringsplatser gäller endast familjer och vuxna som söker asyl i Sverige.

Fråga: När kommer boenden att starta?

Svar: Norrtälje kommun öppnade det första ankomstboendet med evakueringsplatser I Närtuna skola den 7 november. 

Fråga: Hur lång tid kommer fastigheten/skolan att användas som evakueringsboende?

Svar: Evakueringsplatserna på Närtuna skola kommer att finnas tillgängliga fram till den 30 november. Efter det vet vi i dagsläget inte om Migrationsverket kommer att vilja avropa fler från oss.

Fråga: Hur länge bor asylsökanden på ett evakueringsboende?

Svar: Tanken är att de asylsökande ska bo på kommunens evakueringsboende så kort tid som möjligt. Så snart nya platser blir lediga i Migrationsverkets ordinarie boenden ska de flytta vidare till ett asylboende som lämpar sig bättre i väntan på beslut om asyl.

Fråga: Vilka asylsökande är det som kommer?

Svar: Det handlar om familjer och ensamstående vuxna.

Fråga: Hur ser rutinerna ut på ett evakueringsboende?

Svar: Det finns personal och vakter dygnet runt. De asylsökande äter alla måltider på boendet. Utifrån vilka asylsökande som kommer ger vi den information som behövs och ser till att det vid behov finns tolkar på plats.

Fråga: Vilka arbetar på ankomstboendena som kommunen ansvarar för?

Svar: Vi står för grundbemanningen. Tolkar anlitas vid behov. Vi samordnar alla som vill hjälpa till med en arbetsinsats eller med gåvor så att mottagandet blir så bra som möjligt.

Fråga: Vilka organisationer finns på plats?

Svar: Vi ansvarar för driften av boendet på uppdrag av och i nära kontakt med Migrationsverket.

Fråga: Vem är ansvarig för ankomstboenden med evakueringsplatser?

Svar: Norrtälje kommun äger lokalerna och ansvarar för driften. Vi bemannar boendet och säkerställer att allt som rör de boendes behov fungerar. Vi har anställd personal samt vaktpersonal dygnet runt för att värna om tryggheten för alla.

Fråga: Kommer eventuella närliggande förskolor/skolor kunna bedriva sina verksamheter som vanligt?

Svar: Ja, de kommer att kunna driva sin verksamhet som vanligt. I de fall ankomstboendet ligger i anslutning till skola eller förskola kommer vi att informera personalen om verksamheten.

Fråga: Många av de här människorna är traumatiserade av kriget. Hur hjälper ni dem?

Svar: Landstinget har god beredskap att erbjuda hälso- och sjukvård till nyanlända och vi kommer att samarbeta med vårdcentralerna, läs mer här. Den utökade beredskapen omfattar psykosocialt stöd, det vill säga kris- och traumabehandling.

Fråga: Kommer läkare att finnas på plats?

Svar: Vid behov tar vi kontakt med sjukvården i Norrtälje.

Fråga: Får man enligt lag placera boende för asylsökande nära en förskola?

Svar: Ja.

Fråga: Hur ska ni arbeta aktivt för att motverka motsättningar från allmänheten?

Svar: Genom att driva boendena professionellt, kontinuerligt ge information och möjligheter till att föra dialog.

Fråga: Vill du hjälpa till i flyktingmottagandet?

Svar: Här får du veta vilka vägar ditt engagemang kan ta och vad det kan innebära - både för dig själv och din familj och för en annan människa.

 Fråga: Hur får man reda på när det flyttar in flyktingar?

Svar: Om det blir aktuellt att öppna flyktingboende/evakueringsboende så kommer informationen här på webben uppdateras.

 Fråga: Vem kan jag kontakta angående dessa frågor?

Svar: I första hand besvarar kontaktcenter dina frågor, tel. 0176 710 00 eller kontaktcenter@norrtalje.se

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.