Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Aktuell utställning

Peter Johansson - Låt oss nu vara stilla och invänta ledning från ovan!

PETER JOHANSSON

10 juni – 21 augusti 2016

Installationen utgår från Peter Johanssons egna personliga erfarenheter.
Samtidigt som han med frenesi ifrågasätter renässansens svulstigheter, den
kyrkliga kulturen, moralisk skenhelighet och hans likväl som många andras
familjehemligheter.
Excesser, sexuell lust är drifter som människan försöker tygla eller lever ut
och är komplexa delar av människans natur.
Vad händer med oss när vi går till överdrifter eller stänger inne det som är en del av det mänskliga?
Hur påverkas vår uppfattning om oss själva utifrån olika kulturella fenomen?
Skammen ska hjälpa oss att reglera distans och närhet till andra men kan
också bli negativ om vi blir utsatta för våld och övergrepp.
Den påförda skammen gör oss tysta, men fler och fler vågar berätta om de övergrepp som
de blivit utsatta för.
Exempelvis är de många barnen som blivit utsatta inom den katolska kyrkan i
flera europeiska länder och USA.
Barnen har till slut fått sina röster hörda efter år av förnekelse från polis och präster.
I Sverige kommer dagliga avslöjanden om övergrepp från gymnastik- och friidrottsrörelsen och nu senast avslöjandet om skolläkaren från Falun.
Peter vill gärna framhäva höjdhopparen Patrik Sjöberg som en förebild.
Det krävs mod att våga prata om egna övergrepp i offentligheten.
Det krävs också mod att ifrågasätta de människor och institutioner som ska
stå för vägledning i livet, tron och skapa trygghet.
Peter Johansson tillåter oss inte väja för känslan av utsatthet och med burlesk grov humor i kött, fläsk och rörliga falukorvar tar han itu med allvarliga frågor.
Peter Johansson är född 1964 i Sälen, Dalarna och bor numera i Malmö.
Peter har undersökt svenskheten i 30 år och samtidigt bearbetat sin komiska
men också traumatiska barndom i 1960 och 70 – talets Dalarna.
Med en far som var kurbitsmålare och en mor som drev en våffelstuga för
skidturister i Sälenfjällen så har han fortsatt fördjupat sitt forskande kring sin
familj och dalamyter, falukorv, folkdans, dalahästar och röda stugor.

Peter Johansson vill varmt tacka alla inblandade, utan vars generösa hjälp
denna utställning intet bliva till.

Arkitekt: Thomas Helleberg och Grötlingbo Möbelfabrik, Havdhem.
Fotograferna: Tord Lund, Karolina Pahlén och Matti Östling.
Visualiseringsexpert: Per Johansson.
Smed: Zoltan Schnierer.
Assistenterna: Andreas M. Larsson, Mariia Kulikovska och Pär Axell.
Målare och snickare från Lewéns, Norrtälje.
Kyrkoherde Olle Carlsson.
Dansarna Helena Lambert och Eugénio Brodbeck Neto.
Den professionella personalen på Norrtälje konsthall.

Introduktionsvisningar varje dag kl 13 och 15, ca:15 min

Öppen Studio för alla som vill måla, teckna eller pyssla.

Öppet: måndag - söndag 12-16

Helgdagar:6/6 stängt, 24/6 stängt, 25/6 stängt 26/6 stängt

 FRI ENTRÉ

Let us now be still and await guidance from above!

PETER JOHANSSON
June 10th – August 21st 2016

This installation takes its course from personal experiences of Peter Johansson himself.
With force he questions the bombastic renaissance at the same time as the christian culture, moral hypocrisy and his, as well as many others, family secrets.

Excess and sexual desire are impulses that people try to tame or live out, they are a part of the complex human nature. What happens to us when we exaggerate or suppress what is part of being human? How is our opinion of ourselves affected by different cultural phenomenon?
Shame is there to help us regulate distance and proximity to others but can also have a negative effect when we are exposed to violence and abuse. The forced shame silence us. But today more people dare tell what they have been subjected to.

 For example the many children having been exposed to abuse within the catholic community in many European countries as well as in the US. After years of being denied their voice from clergy and the police these children finally have been able to speak out. Every day abuse within the gymnastic and athletic community in Sweden is revealed. One of the latest revelations was the school-doctor in Falun. Peter wants to feature the high jumper Patrik Sjöberg as a role model in having told the story of the abuse he was exposed to as a child by his trainer.

It takes courage to dare talk about personal abuse in public. 
It also takes courage to question the people and institutions that are supposed to embody safety, faith and give guidance in life. Peter Johansson does not allow us to dodge the feeling of being exposed. With a burlesque, raw, sense of humor in meat, flesh and moving sausages, falukorvar, with their origin in the area Dalarna, he reflects over and breaks down serious and important subjects.

Peter Johansson was born in 1964 in Sälen, Dalarna, nowadays he is situated in Malmö. Peter has focused on examining what is Swedish for 30 years at the same time as he has processed his comic but also traumatic childhood in the 1960-70s Dalarna.
With a father being a painter in a traditional Swedish techniques, kurbits, and a mother running a waffle-house for skiing-tourists in the resort of Sälen he has continued intensifying his research on his family, myths of the area Dalarna, the falukorv, folk dance, the symbol of dalarna; the Dalahäst,  and red cabins.

Peter Johansson would like to thank everyone involved, without whom this exhibition would not have happened.
Architect: Thomas Helleberg and Grötlingbo Möbelfabrik, Havdhem. 
Photographers: Tord Lund, Karolina Pahlén and Matti Östling.
Visualisationexpert: Per Johansson
Blacksmith: Zoltan Schnierer
Assistants: Andreas M. Larsson, Mariia Kulikovska and Pär Axell.
Painter and carpenters from Lewéns, Norrtälje.
Vicar Olle Carlsson
Dancers Helena Lambert and Eugénio Brodbeck Neto.
The professional staff at Norrtälje konsthall.

För mer information och pressbilder kontakta; Helén Hedensjö, konstintendent Norrtälje konsthall, 0176-716 75, helen.hedensjo@norrtalje.se
www.norrtälje.se/konsthall

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.