Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Chatta med oss
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Ring oss på 0176 710 00
Ring oss på 0176 710 00
Göm
Starta ny chatt

Frågor och svar om rådgivande folkomröstningen

När hålls den rådgivande folkomröstningen?

Omröstningsdagen är den 12 november. Förtidsröstning påbörjas två veckor innan, den 30 oktober. Se respektive omröstningslokals öppettider på www.norrtalje.se.

Var kan jag rösta?

Du kan rösta i den lokal som är angiven på ditt röstkort.

Vilka öppettider gäller på omröstningsdagen den 12 november?

Söndagen den 12 november har samtliga omröstningslokaler öppet mellan klockan 10-18.

Vilken omröstningslokal hör jag till?

Det framgår av röstkortet som skickas ut under vecka 43.

Vilken omröstningslokal ligger närmast mig?

På omröstningsdagen kan du endast rösta i den omröstningslokal som står på röstkortet i och med att det enbart är där du finns med i röstlängden. Det går dock att förtidsrösta i ett antal olika lokaler och du kan också förtidsrösta på omröstningsdagen i kommunhuset Ankaret och Stadsbiblioteket i Norrtälje. Se förteckning över förtidsröstningslokaler och deras öppettider.

Var och när kan jag förtidsrösta?

Se lista över förtidsröstningslokaler och deras öppettider.

Hur röstar jag?

Du röstar genom att personligen ta dig till en omröstningslokal eller förtidsröstningslokal.

För att göra i ordning din röst:

  1. Ta den valsedel du vill rösta på,
  2. lägg i valsedeln i ett valkuvert utan att vika den,
  3. förslut valkuvertet.

 

Den röstberättigade ska göra i ordning sin röst bakom en valskärm och därefter lämna valkuvertet till röstmottagarna tillsammans med röstkort och legitimation. Man får inte märka eller skriva kommentarer på valsedlar eller valkuvert. Man får inte heller vika valsedeln.

Vilka alternativ finns att rösta på?

Det finns tre röstsedlar att välja bland: 1. Ja 2. Nej och 3. Blank röstsedel.

Jag kan inte ta mig till omröstningslokalen själv. Hur gör jag?

Det är inte möjligt att rösta genom bud i denna folkomröstning.

Kan man rösta från utlandet?

Nej, men man kan förtidsrösta på angivna omröstningslokaler från och med den 30 oktober.

Vad behöver jag ta med mig till omröstningslokalen?

Röstkort och legitimation.

Vem har rätt att rösta i den rådgivande folkomröstningen?

Lag (1994:692) om kommunala folkomröstningar:

5 § Rösträtt vid folkomröstning i en kommun har den som är folkbokförd i kommunen, senast på dagen för folkomröstningen fyller 18 år och
1. är medborgare i Sverige eller i någon annan av Europeiska unionens medlemsstater (unionsmedborgare),
2. är medborgare i Island eller Norge, eller
3. för det fall de är andra utlänningar, har varit folkbokförda i Sverige tre år i följd före dagen för folkomröstningen.

Man ska också ha varit folkbokförd i Norrtälje kommun i minst 30 dagar innan den rådgivande folkomröstningen. Detta för att rätt antal röstberättigade måste hinna fastställas för att röstkorten ska kunna skickas ut i tid.

Hur hittar jag information på annat språk?

På kommunens webbsida under rubriken "folkomröstning" finns information på finska, engelska och minoritetsspråken.

Vem har bestämt att det ska genomföras en rådgivande folkomröstning?

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att genomföra en rådgivande folkomröstning efter att frågan lyfts till kommunfullmäktige genom ett så kallat folkinitiativ (minst 10 % av kommuninvånarna har undertecknat en begäran/skrivelse).

Vem har bestämt vilken fråga som ska ställas i den rådgivande folkomröstningen?

Kommunfullmäktige fattade beslut om att frågeställningen ska vara densamma som den som folkinitiativet lämnade in till kommunstyrelsen. Det är den fråga som de personer som underteckande folkinititivet tog ställning till. 

När presenteras resultatet från omröstningen?

Resultatet från de olika omröstningsdistrikten kommer att presenteras kort efter att omröstningen avslutats. På onsdagen den 15:e november har val- och förtroendemannanämnden ett sammanträde, en så kallad onsdagsräkning, då man räknar sent inkomna förtidsröster, beslutar om röster som ogiltigförklarats ute i omröstningslokalerna. På detta sammanträde fastställer man sedan det slutliga resultatet i den rådgivande folkomröstningen. Detta resultat presenteras sedan på kommunens webbsida.

Var presenteras resultatet från den rådgivande folkomröstningen?

På kommunens webbsida.

När kommer mitt röstkort?

Vecka 43 skickas röstkort ut till alla som är röstberättigade i kommunen.

Vad gör jag om jag tappat bort mitt röstkort eller inte fått något röstkort hemskickat trots att jag är röstberättigad?

Då kan du mellan den 30 oktober – 12 november få ett så kallat dubblettröstkort utfärdat på kommunhuset på Estunavägen 14 i Norrtälje. Du kan göra det under kommunhusets ordinarie öppettider samt 10-18 på söndagen den 12 november. Du kan också hämta ut ett dubblettröstkort på kontaktcenter i Hallstavik under ordinarie öppettider.

Vart ska jag vända mig om jag är röstberättigad men inte fått mitt röstkort och har frågor om detta?

I första hand kommunens kontaktcenter. De guidar dig sedan vidare till valadministrationen.

Vad gör jag om jag röstat och sedan ångrar mig?

Det går inte att ångerrösta i denna folkomröstning.

Vad innebär det att rösta blankt?

Det innebär att du inte vill svara varken ja eller nej på frågeställningen men ändå visa att du som kommunmedborgare är engagerad i den demokratiska processen.

Vad innebär rådgivande folkomröstning?

Det innebär att den är enbart rådgivande till våra politiskt valda företrädare i kommunen. Ett slutligt omröstningsresultat behöver alltså inte följas. Kommunala folkomröstningar måste alltid vara av rådgivande karaktär enligt svensk lagstiftning.

Varför är folkomröstningen rådgivande och inte beslutande?

Kommunala folkomröstningar är enligt svensk lagstiftning alltid rådgivande till sin karaktär.

Vad kommer omröstningsresultatet få för konsekvenser?

Att kommunens valda beslutsfattare får inblick i medborgarnas uppfattning om Norrtälje kommun ska behålla och utveckla alla glesbygdsskolor samt upprätta ett kommunalt glesbygdsprogram med helhetsperspektiv över kommunens samtliga områden.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.