Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Dagordning för sammanträdet den 12 juni 2017

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Tillkännagivande om justering

4. Information från kommunstyrelsen

5. Information från revisorerna

Besvarande av interpellationer och frågor

6. Interpellation från Ingmar Ögren (SD) till utbildningsnämndens ordförande om självförsvarsutbildning för kvinnliga gymnasielever

Interpellation

7. Interpellation från Anders Fransson (ROOP) till barn- och skolnämndens ordförande om lärare till Skebo skola

Interpellationssvar

Interpellation

8. Interpellation från Ann Lewerentz (M) till kommunstyrelsens ordförande angående möjligheter till sjö/torrsättning av båtar i Norrtälje tätort

Interpellation

9. Interpellation från Bino Drummond (M) till kommunstyrelsens ordförande om bredbandsutbyggnaden

Interpellation

10. Fråga från Karin Karlsbro (L) till socialnämndens ordförande om kommunens insatser för att skydda ungas frihet och arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck

Interpellation

Nya ärenden

11. Investeringsanslag för akuta åtgärder vid Lindholmens reningsverk

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Investeringskalkyl

12. Slutredovisning av investeringsprojekt - investering för nytt drift- och övervakningssystem för Norrtälje kommun projekt 11022

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Slutrapport

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

13. Tilläggsanslag för utbyggnad av det kommunala VA-ledningsområdet i Grisslehamn

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Investeringskalkyl

14. Tillägg till redan beslutade investeringsmedel för utbyggnad av Kapellskärs avloppsreningsverk till 15 000 personekvivalenter

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

15. Rimbo nya skola - komplettering med kulturskola samt uppdatering av tidigare beslutat investeringsärende

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

16. Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

17. Genomförande av folkomröstning

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

18. Ändring av antalet valkretsar i Norrtälje kommun

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Bilaga 1

19. Ändring av valdistriktsindelning i Norrtälje kommun

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

20. Policy mot mutor för Norrtälje kommun, inklusive riktlinjer

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Policy

Kommunfullmäktige beslut

21. Hyresavtal med Stiftelsen Roslagsmuseet avseende Gevärsfaktoriet

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Bilaga 1

22. Motionsredovisning

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Motionsredovisning

Besvarande av motioner

23. Motion från Karin Karlsbro (L) och Lennart Rhodin (L) om Norrtälje kommuns vänortssamarbete

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Motion

24. Motion från Karin Karlsbro (L), Anders Fransson (ROOP) och Catarina Wahlgren (V) - Nu är det dags att förbättra säkerheten för Norrtäljes fotgängare och cyklister

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Motion

25. Motion från Roland Brodin (M) och Stina Berg (M) m.fl. om parkeringar i Norrtälje kommun

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Motion

26. Motion från Ingmar Ögren (SD) om undersökning av förutsättningar för robotiserad kollektivtrafik

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Motion

27. Motion från Mikael Strandman (SD) och Ingmar Ögren (SD) om undersökning av förutsättningar för ett extra parkeringsdäck över Tullenparkeringen

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Motion

28. Motion från Karin Karlsbro (L) och Lennart Rhodin (L) om utvecklingsplaner för Närtuna och Singö

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Motion

29. Motion från Ingmar Ögren (SD), Mikael Strandman (SD) och Sune Rehnberg (SD) om beredning inför folkomröstning om nedläggning av små skolor i kommunen

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Motion

Yttrande från Barn- och utbildningskontoret

Beslut från Barn- och skolnämnden

Övriga ärenden

30. Inlämnande av motioner, interpellationer och frågor

Motion

Fråga

31. Valärenden

Avsägelse av uppdrag

Avsägelse av uppdrag

Avsägelse av uppdrag

32. Meddelanden

Revisionsberättelse Folkets hus Hallstavik

Länsstyrelsens sammanräkningsprotokoll

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.