Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Avgifter och taxor

Avgifter

Barn- och utbildningskontoret

Avgifter för förskola och pedagogisk omsorg i Norrtälje kommun

Socialkontoret

Avgifter för serveringstillstånd i Norrtälje kommun 

Taxor

Vatten- och avloppsavdelningen

Taxa för kommunalt vatten och avlopp. Gäller från och med 1 januari 2017. 
Taxa för kommunalt vatten och avlopp. Gäller från och med 1 januari 2018.

Bestämmelser för reduktion av VA-avgifter vid onormal förbrukning 

Bygg- och miljökontoret

Utdrag ur plan- och bygglovstaxan samt mät- och karttaxan
Detta utdrag ur taxan visar avgifterna för våra vanligaste ärenden enligt plan- och bygglagen. Den fullständiga taxan och taxebestämmelserna finns att läsa via länken nedan.

Taxa för plan och bygglov samt mätning och kartor

Taxa för verksamhet enligt miljöbalken

Taxa inom livsmedelsområdet

Taxa för verksamhet inom strålskyddslagens område

Taxa för ärenden enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

Gata- och parkavdelningen

Taxa för upplåtelse av offentligt plats 2016

Renhållningsavdelningen

Avfallstaxa 2017

Räddningstjänsten

Gällande taxa för tillsyn och tillstånd enligt LSO och LBE, gäller från och med 1:a januari 2018.

Gällande taxa för sotning och brandskyddskontroll, gäller från och med 1:a juni 2017. 

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.