Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Sammanställning av webbenkät och intervjuer

I december 2015 bjöd vi in kommunens invånare till att vara med och påverka vår digitala service. Cirka 45 personer anmälde sig och nu har vi genomfört en webbenkät och följt upp med djupintervjuer.

I programmet för Digitaliserad superservice har vi skapat två olika forum för att få hjälp med att utveckla vår digitala service. Vi har skapat en extern referensgrupp och en intern. Till den externa har vi bjudit in kommunens invånare och till den interna har vi bjudit in anställda i Norrtälje kommun. Med den externa gruppen har vi genomfört två aktiviteter, en så kallad webbenkät och den har vi följt upp med djupintervjuer.

Webbenkäten var en digital enkät där man svarade på ett antal frågor och betygsatte olika delar i den digitala servicen. Med den digitala servicen menar vi norrtalje.se, kommunens e-tjänster och kommunens app. För att enklare kunna se och tolka nyanser i svar och få konkret feedback på vad som bör förbättras, följde vi upp enkäten med djupintervjuer. Vid ett sådant tillfälle är det enklare att ställa följdfrågor och diskutera för att få en djupare förståelse för en persons behov. Nedan hittar du sammanställningen av de båda aktiviteterna.

Vad händer nu?

Med hjälp av svaren från undersökningarna har vi nu kommit fram till ett antal aktiviteter som bidrar till att utveckla den digitala servicen. Det leder till några konkreta åtgärder som vi kommer att jobba med fram till sommaren. Dessa är i stora drag:

 • Förändra startsidan på norrtalje.se.
 • Förändra menynavigeringen så vi gör en mer trädliknande navigering. 
 • Jobba vidare med sökfunktionen för att ge fler relevanta träffar.
 • Ta fram en målgruppssida anpassad för kultur.
 • Förbättra innehåll runt kommunens bibliotek.
 • Förbättra listan över kommande evenemang.
 • Förbättra listan över kommunens e-tjänster.
 • Ersätta en mängd blanketter med digitala formulär.
 • Ta fram en utökad e-tjänst för bygglov.
 • Ta fram en e-tjänst för avfallsrelaterade ärenden.
 • Förbättra information om sjukvård och omsorg.

Under arbetets gång kommer både den externa och interna referensgruppen att bjudas in till fortsatt arbete med oss. Det kommer i första hand bestå av användartester där vi har som mål att undersöka om det nya sättet att navigera och ta till sig information fungerar som det är tänkt.

Vill du också vara med i referensgruppen? Anmäl dig här!

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.