Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Chatta med oss
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Ring oss på 0176 710 00
Ring oss på 0176 710 00
Göm
Starta ny chatt

Kommuninvånare bjuds in till dialog

En viktigt del i programmet Digitaliserad superservice är att ha ständig dialog med de som i framtiden förväntas använda Norrtälje kommuns digitala tjänster. Det är främst invånare, företagare och besökare. Vi har därför bjudit in till dialog för att diskutera olika frågor som rör det fortsatta arbetet med vår digitala service.

Syftet är att skapa en dialog med dem som idag använder tjänsterna och som kommer använda dem i framtiden för att få dem att bidra med konstruktiva synpunkter på hur service kan utvecklas och förbättras. 

Vi har bjudit in genom följande aktiviteter:

  • Inbjudan på norrtalje.se
  • Inbjudan och information i sociala medier
  • Utskick av nyhetsbrev med inbjudan till kommunens prenumeranter
  • Utskick av nyhetsbrev med inbjudan till de personer som tidigare lämnat synpunkter efter lansering av nya webbplatsen
  • Utskick av nyhetsbrev med inbjudan till alla förtroendevalda i Norrtälje kommun
  • Bjudit in vår lokala dagstidning till dialog via e-post

Alla som vill vara med och bidra till förbättringar anmälde sig via ett formulär på norrtalje.se. I anmälan kunde man välja hur man vill vara med och påverka. Man kunde välja ett eller alla av följande fyra alternativ:

Webbenkät

Att delta i en webbenkät innebär att man får en digital enkät skickad till sig via e-post. Man svarar där på ett antal frågor om specifika ämnen. Vi kommer under 2016 skicka flera sådana enkäter för att bland annat få in synpunkter på nya tjänster vi lanserat.

Intervjuer

Att delta i en intervju innebär att man via telefon eller fysiskt möte svarar på ett antal frågor och för en diskussion med den person som genomför intervjun. En intervju tar normalt mellan 30-45 minuter och där har man möjlighet att ställa andra typer av frågor som ibland är svåra att fånga upp i enkäter. Den som intervjuar har möjlighet att ställa motfrågor för att få en djupare förståelse om vad den som intervjuas menar.

Användartester

Att delta i användartester innebär att man vid ett fysiskt möte får en uppgift att lösa i en digital tjänst. Det kan innebär många olika saker som att leta fram en specifik information på norrtalje.se, genomföra ett ärende digitalt eller kanske hitta något specifikt i kommunens app. När personen som testar utför uppgiften studerar vi hur personen gör för att hitta rätt, för att sedan diskutera om varför man valt den väg man valde. Det ger oss information om hur vi på bästa sätt vidareutvecklar tjänsterna så att de är anpassade för de som använder dem.

Fokusgrupper

En fokusgrupp består av ett antal personer som ofta har någonting gemensamt. Det kan handla om att alla är företagare, alla är ungdomar eller kanske att alla tidigare har använt en viss e-tjänst. Denna grupp träffas och diskuterar olika typer av frågor. Det kan handla om hur man har upplevt en viss tjänst och hur man skulle vilja att den vidareutvecklas. Det kan också handla om vilka förväntningar man har inför en lansering av något som Norrtälje kommun inte har idag, men planerar att inför som digital service. De här mötena brukar vara 1-1,5 timme och leds av någon från oss, som också fångar upp diskussionen och tar med det som kommer fram till det fortsatta arbetet.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.