Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Livsmedelskontroll

Vi bedriver ständigt livsmedelskontroll av flera olika platser och verksamheter som hanterar livsmedel på något sätt.

Kontrollerna berör allt från restauranger, caféer och skolkök till gatuförsäljning, marknader och andra evenemang. Detta gör vi för att se till att konsumenterna får i sig säkra livsmedel. Alla ska känna sig trygga och säkra när de handlar och äter mat, ingen ska bli sjuk eller på något sätt vilseledas av varorna.

Våra livsmedelsinspektörer kontrollerar att verksamheten följer den aktuella livsmedelslagstiftningen att lokalen sköts på rätt sätt och att livsmedlen hanteras korrekt och hygieniskt.

Inspektörerna har rätt att få tillträde till en livsmedelsanläggning bland annat för att göra revisioner och ta prover. Syftet med kontrollen är att alla livsmedel måste vara säkra för att släppas ut på marknaden. Livsmedelskontrollen är riskbaserad och olika anläggningar kan därför få olika antal kontrollbesök varje år. Faktorer som påverkar detta är typ av hantering, omfattning av verksamheten, om det innefattar känsliga konsumentgrupper och hur väl företaget följer livsmedelslagstiftningen sedan tidigare.

Revision

Revision innebär att livsmedelsenheten gör ett föranmält besök där de kontrollerar att företaget har upprättat rutiner och planer för hur verksamheten ska fungera effektivt. Livsmedelsenheten bedömer sedan om rutinerna och planerna för verksamheten är lämpliga och tillräckliga för att uppfylla målen i livsmedelslagstiftningen och uppnå säkra livsmedel.

Inspektion

Inspektion innebär att livsmedelsenheten gör oanmälda besök där de kontrollerar att verksamheten fungerar tillfredsställande, exempelvis att det är rent och snyggt och att livsmedlen hanteras på ett hygieniskt och säkert sätt. Livsmedelsenheten kontrollerar även om personalen på företaget har kännedom om gällande rutiner och att de fått lämplig utbildning i livsmedelshygien. 

Extra offentlig kontroll

Om ett företag underkänts vid en kontroll kommer en uppföljning att ske. Även andra konsekvenser som förelägganden och förbud kan bli aktuella beroende på hur grav avvikelsen är.

Provtagning

Vi kan ta prover på olika livsmedel för att kontrollera och säkerställa att livsmedlen är säkra att äta och att företaget följer alla regler. Provtagningen sker vanligtvis i samband med kontroll vid misstänkt matförgiftning.  

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.