Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Förutsättningar för livsmedelsföretag

För att kunna garantera att de livsmedel som släpps ut på marknaden är säkra ska du som livsmedelsföretagare ordna rutiner som ska gälla i din verksamhet.

Du ansvarar för att övervaka att rutinerna följs av personalen och att de rätta förhållandena alltid råder i din verksamhet. Genom att uppfylla vissa grundförutsättningar visar du som livsmedelsföretagare att eventuella faror kan begränsas eller uteslutas. 

Utbildning i livsmedelshygien

Du som livsmedelsföretagare ska se till att alla som hanterar livsmedel i verksamheten utbildas i livsmedelshygien på ett sätt som är anpassat till arbetsuppgifterna. Det är viktigt att informera alla nyanställda om rutinerna som finns och om de förhållanden som ska råda i verksamheten. Utbildningsinsatser bör genomföras regelbundet för att personalen ska ha uppdaterade kunskaper.

Personlig hygien och hälsa

All personal som arbetar med livsmedelshantering eller på en sådan plats måste se till att ha god personlig hygien och bära skyddande kläder vid behov. Hårskydd kan vara nödvändigt att använda om verksamheten hanterar oförpackade livsmedel. Det är viktigt att upprätta rutiner för personlig hygien som säkerställer att maten inte förorenas av de som hanterar den.

Vattenkvalitet

Vatten ingår ofta i maten och används bland annat för att göra rent och skölja livsmedel. Vattnet som används i verksamheten ska vara rent och fritt från bakterier och kemikalier som kan vara farliga. Det är VA-avdelningen och vår driftentreprenör Veolia som kontrollerar det kommunala dricksvattnet. Du som har egen dricksvattenbrunn eller får ditt vatten på annat sätt, själv ska kontrollera kvaliteten på vattnet och ta vattenprover enligt Livsmedelsverkets föreskrifter. Du kan ta hjälp av vår guide för att ta och lämna in vattenprover.

Rengöring och desinfektion

Rengöring av lokaler och utrustning måste gå till på rätt sätt för att inte bakterier, smuts eller kemikalier ska kunna hamna i maten. Det är även viktigt att se till att ämnen som kan framkalla allergi inte hamnar i maten av misstag.

Skadedjursbekämpning

Skadedjur kan föra med sig olika smittor till maten och måste hållas borta från livsmedelslokalen. Förekomst av skadedjur bör därför kontrolleras regelbundet. Du måste förhindra att skadedjur kommer in i lokalen och bekämpa sådant effektivt.

Utrustning och underhåll

Lokalerna ska vara i gott skick och vara lätta att rengöra. Du måste se efter om lokaler eller utrustning kräver underhåll samt åtgärda eventuella brister. Lokalen ska vara anpassad efter verksamhetens behov och utformad på ett sätt som skiljer rena och smutsiga utrymmen åt. 

Förvaring och hantering av livsmedel

Det ska finnas tillräckligt med förvaringsutrymmen för att kunna skilja på råvaror och ätfärdiga livsmedel, samt olika varugrupper. Du ska förvara dina livsmedel i lämpliga utrymmen som kylar, frysar och torrförråd.

Personalutrymmen

Det ska finnas utrymmen med möjlighet för personalen att förvara rena arbetskläder separat från sina privata kläder och en personaltoalett. Det ska även finnas utrymme att förvara städutrustning och kemikalier – avskilt från hanteringen av livsmedel. Möjlighet till hygienisk handtvätt ska finnas inom bekvämt avstånd från arbetsytorna i köket eller beredningsutrymmet.

Temperaturer och kylkedjan

Det är viktigt att kylvaror och frysvaror har en oavbruten kylkedja. Livsmedel ska förvaras, tillagas, hållas varmt eller kylas ned i en lämplig temperatur och inom godtagbar tid. Därför bör temperaturen kontrolleras regelbundet.

Mottagning av varor

När du tar emot varor är det viktigt att kontrollera att varorna uppfyller uppställda krav. Förpackningar ska vara hela och rena för att du ska kunna veta att innehållet är opåverkat. De varor som är temperaturberoende ska förvaras kallt, så se till att kontrollera temperaturen även här.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.